in English
 
 
Sat@opin aikaisempia koulutuksia ja tapahtumia

Alla esimerkkejä järjestämistämme seminaareista, koulutuksista, tapahtumista sekä kansainvälisistä vierailuista.

Suunnitteletko seminaaria tai muuta tapahtumaa? Ota yhteyttä

Seminaarit ja tapahtumat:

 • Studia Generalia; Rantakivillä - oppimista Raumalla 3.9.2014-8.4.2015
 • Varhais- ja alkukasvattajien päivä vuosina 2014-2016
 • Oppilaan kohtaaminen tuen portaalla, seminaari Porissa 5.3.2013
 • Nuorten opettajien ajankohtaisia huolia –seminaari 4.10.2012
 • Osaava Verme –kevätseminaari 23.4.2012
 • Tulevaisuuden oppimisympäristöt -konferenssi 22.-24.2.2012
 • Työhyvinvointipäivä 11.11.2011
 • Yrittäjyyskasvatus-seminaari 14.9.2011
 • VII Kasvatuksen historian päivät 6.-7.6.2011
 • Veso-koulutusiltapäivä: Kieli- ja kansainvälisyyskasvatus 4.10.2010
 • Maailmanperintökasvatuksen seminaari 9.-10.9.2010
 • Kaupunkiluonto oppimisympäristönä -koulutuspäivä 20.4.2010
 • Seminar 7.8.2009, Multiple cultures - a challenge to teachers
 • Puutarhaseminaari 23.4.2009

Koulutukset / koulutushankkeet:

 • Käsityön kehittäminen OPS 2014 perusteiden pohjalta (veso-päivä)
 • Käsityön opetus yläkoulussa uuden ops:n mukaisesti (Turun kaupungin käsityötä opettavat opettajat) kl. 2017
 • Kielen rikas maailma -täydennyskoulutus (Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö) kl. 2015
 • Merelle päin -pilottihanke (loppuraportti 2015)
 • Aineenopettajasta luokanopettajaksi 60 op (lv. 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016)
 • Mentori-opinnot 10 op (Osaava Verme v. 2010-2015)
 • KäPOP - Käsityön perusteita perusopetuksen opettajille 30 op
  (OPH v. 2012-2013, 2013-2014)
 • Lapsen kanssa portailla - valmiuksia tukeen monialaisesti
  (OPH v. 2013-2014)
 • Sat@Opin tutkimus- ja täydennyskoulutusmallin kehittämishanke
 • Yrittäjyyskasvatus -hanke (YVI)
 • Suomioppi - opetusalan verkkosuomea maahanmuuttajille
 • Joustavat esi- ja alkuopetuskäytännöt (JEKKU)
 • Henkilöstökoulutukset syksyllä 2012
 • Liikkuva koulu -täydennyskoulutus (osa II)
 • Oppimaan oppimisen taidot liikunnassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä 3 op
 • Hyvinvointia koulun liikunnalla 3 op
 • Liikkuva koulu -hankkeen täydennyskoulutus
 • Kokeilemisen iloa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja äidinkielen opetuksessa - eväitä tehostettuun ja erityiseen tukeen 
 • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op
 • Teknologia musiikkikasvatuksen apuvälineenä 3 op
 • Liikunnan opetuksen suunnittelu ja arviointi 3 op
 • Koulun toimintakulttuuri ja oppimista tukevat ympäristöt liikunnassa -täydennyskoulutus
 • Erilliset erityisopettajan opinnot 60 op
 • Ympäristökasvatus opetustyössä 8 op
 • Kokemuksellinen oppiminen taito- ja taideaineissa

Kansainväliset vierailut

 • Ranskalaisten opettajien koulutusvierailu 15.-21.4.2012
  Noin 35 ranskalaista yläkoulun ja yliopiston opettajaa osallistui viikon mittaiselle koulutusvierailulle, jonka aikana heille esiteltiin muun muassa suomalaista
  opettajankoulutusta, erityisopetusta, oppilaiden arviointiasekä suomalaista
  koulutusjärjestelmää. Lisäksi ryhmä tutustui Rauman normaalikoulun sekä
  paikallisen ylä- ja erityiskoulun toimintaan seuraamalla opetusta luokissa ja
  tapaamalla em. koulujen oppilaita ja opettajia.Yhteistyötahot: IFUCOME -
  Association Saint Yves, Angers, France

 • Ranskalaisten rehtorien koulutusvierailu 20.-22.6.2011
  Kolmipäiväiselle koulutusvierailulle osallistui noin 30 ranskalaista rehtoria, joille
  esiteltiin muun muassa suomalaista opettajankoulutusta, taito- ja taideaineiden
  opetusta, erityisopetusta sekä suomalaista peruskoulujärjestelmää ja sen
  käytännön toimintaa. Yhteistyötahot: Institut Formation & Dèveloppement IFD,
  Grenoble, France
Asiasana:
Tagit: