in English
 
 
Lukemattomat lukemaan - Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op
Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää esi- ja perusopetuksen opettajille suunnatun 3-18 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakuluja ei korvata).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on
  • antaa opiskelijalle välineitä vähän/vastahakoisesti lukevien oppilaiden taitojen kehittämiseen ja lukemisen motivointiin

  • kehittää opiskelijan näkemyksiä lukemisesta, lukumateriaaleista, lukemisen tavoista ja lukemisen pedagogisista toimintamalleista

  • antaa opiskelijalle valmiuksia ottaa vastaan entistä heterogeenisempiä ryhmiä ja kykyä ymmärtää erilaisten lukijoiden tarpeita esi- ja perusopetuksen OPS:in mukaisesti syrjäytymistä ehkäisten

KOHDERYHMÄ
Esi- ja perusopetuksen opettajat

TOTEUTUS
Koulutus koostuu viidestä erillisestä opintokokonaisuudesta, joista opiskelija voi valita yhden tai useampia. Jokainen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus toteutetaan opintokokonaisuuskohtaisesti joko Raumalla tai Turussa. Lähiopetusta voidaan toteuttaa myös ilta- ja viikonloppuopetuksena. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat suorittavat ohjattua omatoimista työskentelyä, jota tuetaan sosiaalisen median oppimisympäristöiksi muokattavilla sovelluksilla.

SISÄLTÖ
  1. Monenlaisia lukijoita - Miten saada kaikki lukemaan? 3 op (Rauma)
  2. Lukumateriaalin valinta lukemisen mahdollistajana ja motivoijana 5 op (Turku)
  3. Monikulttuuristen ryhmien lukeminen, lukumateriaalit ja kirjallisuus 3 op (Turku)
  4. Toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä lukemiseen ja lukemisen motivointiin 3 op (Rauma)
  5. Toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä luetun käsittelyyn ja tulkintaan 4 op (Rauma)
VALINNAN EHDOT JA VALINTAMENETTELY
Jokaiseen viiteen opintokokonaisuuteen valitaan vähintään 16 ja enintään 18 kohderyhmän mukaista hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi ilmoittautua joko yhteen tai useampaan opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen on sitova!

ILMOITTAUTUMISAJAT
Opintokokonaisuus 1: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 2: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 3: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 4: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 5: Ilmoittautuminen päättynyt!

Lähetämme aina kunkin opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä koulutukseen hyväksytyille tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse.

Koulutusesite (ml. ops ja ajoitus)

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältö:
Yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila, juli-anna.aerila@utu.fi

Koordinointi ja organisointi.
Koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyri.halme@utu.fi
Asiasana:
Tagit:
         ​oph_hankelogo.jpg