in English
 
 
Räätälöityjä tilauskoulutuksia opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle

Alla on muutamia esimerkkejä yhden päivän mittaisista tilauskoulutuksistamme. Koulutuspäivät sopivat hyvin mm. Veso-koulutuksiksi. Tarjoamme lisäksi tilauskoulutusta myös varhaiskasvatukselle.

Ota yhteyttä sähköpostitse sataoppi@utu.fi tai täyttämällä tarjouspyyntölomake, niin sovitaan yhdessä koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta.

KÄSITYÖ

Käsityön kehittäminen OPS 2014 perusteiden pohjalta -veso -koulutus
Uutta tilauskoulutusta kouluille/kunnille ks. lisätietoja linkistä.


Käsityötuotteet liikkeeseen

 • käsityötuotteiden valmistaminen liikunnan apuvälineiksi
 • miten liikettä hallitaan
 • huovutetut jonglöörauspallot

Käsityö ja kuvankäsittely

 • kuvan käsittelyn yksinkertaisia tapoja
 • kuvansiirto tekstiilimateriaalille
 • tekstiilimateriaalin kehystäminen tauluksi

MATEMATIIKKA

Toiminnallinen matematiikka (mahdollinen myös etäopetuksena)

 • matematiikkaa havainnollistaen ja toiminnallisesti
 • ulkomatematiikka
 • matematiikkaa leikkien ja pelien avulla; pulmia ja pohdintaa

MUSIIKKI

Ääniympäristökasvatus

 • ääniympäristökasvatus ja akustisen ekologian perusteet
 • äänimiljöön havainnointi ja ympäristöäänen hyödyntäminen opetus- ja kasvatustyössä

ÄIDINKIELI

Lukuteatteri - Reader's Theater

 • lukuteatterin käyttö opetuksessa
 • lukuteatterikäsikirjoituksen suunnittelu
 • harjoitteet

Lukuiloa taitoja vahvistamalla

 • lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tietokonetta hyödyntäen
 • lukemisen merkitys ja lukuharrastukseen ohjaaminen
 • ennakointikertomusmenetelmä luetun ymmärtämisen kehittämisen ja lukuharrastukseen ohjaamisen tukena

Äidinkielen kielioppi

 • kielioppitunnin rakenne
 • kieliopin opetuksen lähtökohtia
 • konkretisointi ja ajattelun tukeminen
 • kielioppipelit

Toiminnallinen äidinkieli (mahdollinen myös etäopetuksena)

 • toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät sekä käytännön sovellukset
 • kieliopin opettaminen leikin avulla, lukemaan opettamisen uudet menetelmät, kirjallisuuden tulkinnan tehostaminen taidelähtöisten menetelmien avulla

VARHAISKASVATUS

 • Lapsilähtöinen pedagogiikka (Vasu 2017)

KIELTEN OPETUS

 • Rohkaisua ja ideoita toiminnalliseen ruotsin kielen opetukseen 6. luokalla

KANSAINVÄLISTYMINEN JA MONIKULTTUURISUUS

 • kansat ja kulttuurit tietoina, uskomuksina ja kokemuksina
 • kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • maailma luokkaan, luokka maailmaan
 • yhteisiä ratkaisuja monikulttuuriseen arkeen
Asiasana:
Tagit: