in English
 
 
Opinnot

 

Kokonaisuudet ja opintojaksot (jaksojen yksityiskohtaiset kuvaukset opetussuunnitelmassa):

 

Yliopistopedagogiikka 1 (10 op)
  • yPEDA p1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op

Yliopistopedagogiikka 2 (15 op)

  • yPEDA p2 Opettaminen, oppiminen ja oppimisympäristöt 6 op
  • yPEDA p3 Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä 4 op
  • yPEDA p4 Opetustyön ajankohtaiset haasteet 5 op

Yliopistopedagogiikka 3 (35 op)

  • yPEDA a1 Yliopistopedagoginen harjoittelu 12 op
  • yPEDA a2 Opetuksen teoria ja käytäntö 6 op
  • yPEDA a3 Korkeakoulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
  • yPEDA a4 Tieteenalakohtaiset teemat 5 op
  • yPEDA a5 Tutkimus opetustyön tukena 8 op

Jos opiskelija on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, tulee hänen suorittaa Yliopistopedagogiikan 25 opinnoista opintojakso yPEDA p1 (10 op). Kun opiskelija on suorittanut kokonaisuuden, hän voi  pyytää todistusta yliopistopedagogiikan perusopinnoista (25 op) kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluista.

UTUPS-verkkoympäristössä henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat suorittaa yliopistopedagogisia opintoja yksittäisinä moduuneina. Materiaalit ovat opetushenkilöstön käytettävissä myös itseopiskelua varten.

Turun yliopiston tutkijakoulun koulutustarjonta

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS järjestää yhteistyössä yliopistopedagogiikan yksikön kanssa  säännöllisesti yliopistopedagogista koulutusta tutkijakoulutettaville.

 

 

 

Asiasana: yliopistopedagogiikka;
Tagit: