in English
 
 
Opinnot

Yliopistopedagogiikan koulutusesite (pdf) 

Kokonaisuudet ja opintojaksot (jaksojen yksityiskohtaiset kuvaukset opetussuunnitelmassa):

Yliopistopedagogiikan opinnot (60 op)  koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:
 
Yliopistopedagogiikka 1, 10 op
Yliopistopedagogiikan perusteet 1, 5 op
Yliopistopedagogiikan perusteet 2, 5 op
 
Yliopistopedagogiikka 2, 15 op
Opetus ja oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä 4 op
Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä 4 op
Oppimisen arviointi ja työelämävalmiudet 4 op
Tutkimusprosessin ohjaus 3 op
 
Yliopistopedagogiikka 3, 35 op
Ohjattu opetusharjoittelu 12 op
Opetuksen ja oppimisen haasteet 6 op
Yliopisto-opetuksen laatu, arviointi ja kehittäminen 4 op
Tieteenalakohtainen yliopistopedagogiikka 5 op
Tutkimus opetustyön tukena 8 op

 

Mikäli olet hakeutumassa opintoihin, mutta sinulla ei jostain syystä ole pääsyä yliopiston intranettiin, ota yhteyttä, eduopo@utu.fi.

Jos opiskelija on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, tulee hänen suorittaa Yliopistopedagogiikan 25 opinnoista opintojakso yPEDA p1 (10 op). Kun opiskelija on suorittanut kokonaisuuden, hän voi  pyytää todistusta yliopistopedagogiikan perusopinnoista (25 op) kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluista (todistusanomus, pdf).

UTUPS-verkkoympäristössä henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat suorittaa yliopistopedagogisia opintoja yksittäisinä moduuneina. Materiaalit ovat opetushenkilöstön käytettävissä myös itseopiskelua varten.

Turun yliopiston tutkijakoulun koulutustarjonta

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS järjestää yhteistyössä yliopistopedagogiikan yksikön kanssa  säännöllisesti yliopistopedagogista koulutusta tutkijakoulutettaville.

 

 

 

Asiasana: yliopistopedagogiikka;
Tagit: