in English
 
 
Yhteistyötahoja

Yliopiston sisällä | Valtakunnallisesti | Kansainvälisesti

Yliopiston sisällä

Valtakunnallisesti 

Peda-forum on yliopistopedagogiikan kansallinen yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto ja se on avoin opettajille, suunnittelijoille ja koko muulle yliopiston henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita pedagogisista kysymyksistä.

Kansainvälisesti

  • Nordic-Baltic Network in Higher Education Development
    Nordic-Baltic Network in Higher Education Development on tuore pohjoismais-baltialainen opetuksen kehittämisen verkosto.
    Verkoston toimintaa esitellään Yliopistopedagogiikka-lehdessä (1/2014).

Kansainvälisistä tutkijoiden yhteistyöjärjestöistä keskeisimpiä yliopistopedagogiikan yksikön kannalta ovat:


 


 
 
 


 
 
 


Asiasana:
Tagit: