in English
 
 
Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin (ESR)

​Tyyli-hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto. Hankkeen tuotokset on tarkoitettu kaikkien yliopistojen käyttöön.

Turun yliopisto (erikoissuunnittelija Kirsti Haihu/Brahea ja erikoistutkija Matti Lappalainen/yliopistopedagogiikan yksikkö vastaa Oulun yliopiston kanssa henkilöstölle suunnattujen lyhyt- ja pitkäkestoisten koulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta. Koulutuksissa tuotettuja materiaaleja hyödynnetään myöhemmin yliopistopedagogiikan koulutuksissa.

Lisää hankkeesta hankkeen verkkosivuilla.

Pitkäkestoisessa (5 op, 1 vuosi) koulutuksessa käytetyt materiaalit ja koulutusmalli


Ajankohtaista:

Asiasana:
Tagit: