in English
 
 
Yhteystiedot

Yksikön henkilöstö ja kouluttajat

Matti Lappalainen
erikoistutkija
Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto
sposti: etunimi.sukunimi@utu.fi
p. 040 5828 748

Valtakunnallisen Peda-forum -verkoston ICED-yhdyshenkilö

Vastuualueet/tutkimuskohteet: opetuksen arviointi, koulutuksen laatu, yliopisto-opettajien yhteistyö, Tyyli-hanke

Toimintaa ja julkaisuja
 

Mari Murtonen
yliopistopedagogiikan yliopistotutkija
Opettajankoulutuslaitos, 20014 Turun yliopisto
sposti: etunimi.sukunimi@utu.fi
p. 029 450 628, 050 339 6076

Yliopistopedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogiikka-lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja

Vastuualueet/tutkimuskohteet: Oppimistutkimus, erityisesti yliopisto-opiskelijoiden oppiminen ja opettaminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen, oppimisteoria, tutkimustaitojen oppiminen, asiantuntijuustutkimus

  

Hanna Nori
kasvatustieteen tutkijatohtori
Kasvatustieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto
sposti: etunimi.sukunimi@utu.fi
p. 029 450 3672, 050 339 5612


Valtakunnallisen Peda-forumin kouluttajien ja kehittäjien verkoston sihteeri

Vastuualueet/tutkimuskohteet: Yliopistopolitiikka, yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä, koulutuksellinen valikointi, yliopisto-opiskelu 


Heidi Salmento                heidi 1.jpg
projektitutkija
Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto
p. +358 50 3612664

Vastuualueet: Joustavat oppimisympäristöt yliopistopedagogiikassa (yliopiston strategiahanke)

  


 


Asiasana: yliopistopedagogiikka;
Tagit: