in English
 
 
Tulevaisuuden osaaminen - miten pilvi muuttaa työkulttuuria? Aamiaisseminaari 27.2.2013
Kohti pilviyhtiötä: informaation hallinnan ja strategian yhdistäminen
" Pilveä käytetään usein metaforana internetille ja palveluiden, resurssien ja informaation hajauttamiselle verkkoon. Isoin haaste yrityksille ei ole tässä kuitenkaan teknologia, vaan kulttuuri. Pilviyhtiö on sellainen organisaatio, joka oppii markkinoilta, asiakkailta ja omasta toiminnastaan nopeammin kuin kukaan muu ja kykenee hyödyntämään toiminnassaan digitaalisesti hajautettuja käyttöliittymiä, sisältöjä ja palveluita. Tämä edellyttää uusia toimintamalleja ja uutta ajattelua siitä miten yritystä johdetaan, miten arvo syntyy ja millä tavalla informaation hallinta liitetään strategiaan. "
Teemu Arina on teknologia-alan yrittäjä ja johdon neuvonantaja, joka on erikoistunut yhteisöllisen teknologian hyödyntämiseen johtamisessa, työssä ja oppimisessa. Hän on suosittu luennoitsija, joka on pitänyt puheenvuoroja aiheesta mm. USA:ssa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Belgiassa, Italiassa, Saksassa ja Venäjällä.

Teemu on toimitusjohtajana sosiaalisen median asiantuntijatoimisto
Dicole Oy:ssä ja kokousteknologiaa kehittävässä Meetin.gs Oy:ssä.
Asiasana:
Tagit: