in English
 
 
Tiimit digitaalisessa työympäristössä
Kenelle?

Esimiehille ja tiimin tai projektin vetäjille sekä HR-asiantuntijoille. Koulutus on hyödyllinen niille, joille virtuaalinen työskentely on arkipäivää, mutta myös niille, jotka tekevät töitä virtuaalisesti vain osittain oman työyhteisön jäsenten, asiakkaiden, alihankkijoiden tai muiden verkostokumppanien kanssa.

Miksi?

Virtuaalinen työskentely tuo uudenlaisia haasteita esimiehille, johtajille ja virtuaalisten tiimien jäsenille. Perinteisellä johtamisella ei pystytä hyödyntämään virtuaalisen työskentelyn potentiaalia pitkällä tähtäimellä, vaan virtuaalisesti toimivan esimiehen tai tiimin vetäjän tulee osata huolehtia johtamisesta, motivoimisesta, kannustamisesta sekä valmentamisesta virtuaaliseen kontekstiin sopivalla tavalla. Tiimin jäsenten puolestaan pitää ottaa aktiivisempi, vastuullisempi ote oman työnsä johtamiseen ja toisten kannustamiseen.

Koulutuksen jälkeen:
  • tunnistat virtuaalisen työskentelyn keskeiset prosessit ja niiden haasteet 
  • pystyt hyödyntämään omassa työssäsi päivittämiäsi tietoja ja omaksumiasi hyviä käytäntöjä virtuaalisen työskentelyn keskeisistä teemoista, kuten virtuaalitiimin johtaminen, e-kommunikaatio, luottamuksen rakentaminen sekä tietämyksen hallinnan hyvät käytännöt ja pelisäännöt
  • osaat hyödyntää oppeja ja ideoita omassa roolissasi organisaatiosi työskentelytapojen kehittämisessä ja menestyksekkään virtuaalisen yhteistyön rakentamisessa

Kouluttajat:

Eeli Saarinen työskentelee kehityspäällikkönä Turun kauppakorkeakoulun CCR (Centre for Collaborative Research) -yksikössä. Hän on tutkinut virtuaalista työympäristöä 10 vuoden ajan useasta eri näkökulmasta ja vetää aiheeseen liittyvää kansainvälistä n. 40 korkeakoulun ja yliopiston tutkimus- ja koulutushanketta (VIBu). Hän on kokenut kouluttaja ja tekee aktiivisesti yhteistyötä yrityselämän kanssa virtuaalijohtamiseen liittyvissä koulutus- ja kehittämisprojekteissa. Eeli on tehnyt tutkimusta myös Stanford Universityssä (CA, USA) ja on Johannes Kepler Universityn (AUT) vieraileva luennoitsija.

Saskia Langenberg is a virtual work expert from the Netherlands. At he moment she is living and working in Austria. She is the owner of the company Mindshake and an experienced consultant and trainer. Her themes of expertise are virtual collaboration and 'new ways of working'. She is a lecturer at the department of International Management at the Johannes Kepler University (AUT). Saskia has a wide experience in developing training programs and helping organisations and teams to become virtual and flexible. 

Eeli ja Saskia toimivat yhdessä ohjelman fasilitaattoreina käsittelemällä keskeisiä sisältökysymyksiä (osin suomeksi, osin englanniksi). Eelin pääasiallisena vastuuna on keskeisten teemojen havainnollistaminen ja Saskian rooli on toimintamallien käytäntöön soveltamisessa yhdessä osallistujien kanssa. Koulutuksen keskusteleva ja käytännönläheinen ote tukee osallistujien henkilökohtaisen osaamisen kasvua ja oppien viemistä omaan työympäristöön.

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

Opiskelumuodot ja aikataulu

Koulutus rakentuu 

  • lähipäivästä
  • teemaa syventävästä verkkotyöskentelystä tiimeissä, missä osallistujia eri tehtävistä ja toimialoilta
  • webinaarista, missä käsitellään verkkotyöskentelyjakson aikana esiin nostettuja kysymyksiä ja hyviä käytäntöjä sekä puretaan kouluttajien niiden pohjalta tekemä aineistoanalyysi

Lisätietoja

Johtaja
+358 50 591 7199