in English
 
 


Ihmisten erilaisuus rikkaudeksi työyhteisössä (työkaluna MBTI)

Sisältö

- MBTI-analyysi erilaisuuden ymmärtämisen työkaluna
- omat vahvuudet ja kehittämiskohteet työyhteisön jäsenenä
- ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen työyhteisössä

Koulutuksen yhteydessä tehdään MBTI-analyysi. MBTI kuvaa tapaamme tarkastella maailmaa ja toimia yhteistyössä toisten kanssa ja korostaa ihmisen kehittymismahdollisuuksia ja jatkuvaa, elinikäistä kasvamista.

Kohderyhmä

Lähiesimiehet, tiiminvetäjät, projektipäälliköt, aluepäälliköt jne. Koulutus sopii mainiosti uusille esimiehille tai tiiminvetäjille, mutta antaa ajatuksia ja vinkkejä myös kokeneille konkareille.​​​​

Edelliseen valmennukseen osallistuneiden kommentteja:

"MBTI oli hyvä tapa avata ja jäsentää ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä kommunikaatiotarpeita ja -kanavia."

"Erittäin kiinnostava aihe ja koulutuksessa oli rento, avoin tunnelma. Mukava kokonaisuus, kiitos!"

"Perusasiat käytiin ytimekkäästi läpi ja käytiin avointa ja mielenkiintoista keskustelua työyhteisöistä ja miten erilaisten ihmisten kanssa kannattaa toimia."​

Lisätietoa MBTI:stä

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) on yksi maailman laajimmin käytetyistä ja tutkituista persoonallisuuden ja toimintatyylin kartoitustavoista. MBTI on ensisijaisesti henkilökohtaisen kehityksen ja itsetuntemuksen väline, jonka avulla voidaan tarkastella ihmisten erilaisuutta rakentavalla tavalla. 
  • Perustuu sveitsiläisen psykiatrin Carl Jungin persoonallisuusteoriaan psykologisista ihmistyypeistä: ihmisillä on synnynnäisiä preferenssejä eli luontaisia taipumuksia
  • Tutkittu yli 70 vuoden ajan ja sillä on vahva tieteellinen pohja (yli 6000 tutkimusartikkelia)
  • Korostaa ihmisen kehittymismahdollisuuksia ja jatkuvaa, elinikäistä kasvua
  • Auttaa ihmisiä ymmärtämään että me olemme kaikki erilaisia ja toimii lähtökohtana näiden erojen ymmärtämisessä
  • Kullakin persoonallisuustyypillä on tapana toimia tietynlaisten työskentely-, oppimis- ja viestintätyylien mukaisesti. Omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden huomioiminen voi tehostaa työtä ja päätöksentekoa merkittävästi.
​​
Asiasana:
Tagit: