in English
 
 

Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja muutoksen johtaminen
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa näkökulmia digitalisaatioon, digitaalisuuden tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja kulttuurinmuutokseen, yrityscaseihin sekä yrityksen kehittämistyöhön.

Asiantuntijoina on joukko erilaisista lähtökohdista asiaa valottavia puhujia: tutkija, yrittäjä, kehittäjä, kouluttaja. Pääset keskustelemaan uusimmasta tutkimustiedosta, käytännön case-kokemuksesta ja tulevaisuuden kehittäjän ajatuksista muiden osallistujien kanssa.

Pääsisältö ja kouluttajat:

  • Digitalisaatio / Matti Mäntymäki
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kulttuurin muutos / Teemu Arina
  • Innovations / Peter Zettinig

Edelliseen koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

"Korkeatasoiset luennoitsijat, hyvä interaktiivinen tapa käydä asioita läpi."

"Esiintyjät ja teemat olivat hyviä. Erittäin mielenkiintoisia ja kiinnostavasti esitettyjä caseja."

"Digitalisaatio sekä sen nopeus pistivät miettimään. Omassa työssäni tulen käyttämään enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyväksi jatkossa."Mikäli suunnittelet JOKO-opintoja tuleviksi vuosiksi, tämä päivät antavat sinulle innostavan sisällön lisäksi mahdollisuuden hyödyntää myöhemmissä opinnoissa jo suoritettua jaksoa.
Asiasana:
Tagit: