in English
 
 
Caset

Case 1: Motivaatio ja toimiva työyhteisö (työkaluna Reissin motivaatioprofiili, RMP)

Työyhteisövalmennus, jossa perehdytään omiin motiiveihin ja siihen, miten jokainen työyhteisössä voi auttaa omaa ja muiden motivaatioiden toteuttamista ja välttää sokeiden pisteiden aiheuttamia ristiriitoja.

Toteutus: valmennus sisältää RMP-analyysin jokaiselle osallistujalle  ja henkilökohtaisen purkukeskustelun sertifioidun RMP-valmentajan kanssa sekä esim. 2 puolen päivän workshopia.

Tämän esimerkkikokonaisuuden hinta 850 € + alv / hlö, jos ryhmässä vähintään 10 henkilöä.

Kysy lisäksi mahdollisuutta henkilökohtaisiin coachauksiin. 

Työyhteisö- ja johtamisvalmennuksissamme käytämme työkaluina   Reissin motivaatioprofiilin (RMP) lisäksi mm. Myers-Briggs-Type-Indikaattoria (MBTI) tai luontaisten taipumusten analyysia (LTA).


Case 2: Johtamisohjelma tulevaisuuden avainhenkilöille

Valmennusohjelma, jossa tavoitteena lisätä osallistujien liiketoimintaosaamista kokonaisvaltaisesti ja antaa valmiuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toteutus: esim. kahdeksan lähipäivää neljässä kahden päivän jaksossa. Jaksojen pääteemat: tulevaisuuden johtaminen, ihmisten johtaminen, talouden johtaminen ja uudistava johtaminen. Valmennus alkaa haastatteluilla, missä tarkennetaan jokaisenosallistujan henkilökohtaiset tavoitteet ohjelmalle. Lähiopiskelun lisäksi kehittämistyö, jonka aihe jokin osallistujan omassa työssä tai tiimissä ajankohtainen kehittämishaaste sekä vertaismentorointi tai henkilökohtaiset coachaukset kehittämistyön tueksi. Ohjelman kesto yhteensä n. puoli vuotta


Case 3: Työhyvinvoinnin johtaminen

Valmennus, jonka tavoitteena on auttaa esimiehiä ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja sen vaikutukset tulokseen sekä löytää ja jakaa keinoja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä omasta työssä jaksamisesta ja innostumisesta huolehtimiseen.

Toteutus: valmennus sisältää 1-3 lähipäivää ja haluttaessa vertaismentoroinnin tai henkilökohtaiset coachaukset.


Case 4: Asiakkuuksien johtaminen ja tuloksekas myyntityö

Valmennus, jonka tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa myynnin trendeistä, uusia ajatuksia asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen sekä käytännön vinkkejä myyntityöhön ja oman organisaation toimintatapojen kehittämiseen.

Toteutus: valmennus sisältää 2-4 lähipäivää ja haluttaessa henkilökohtaiset coachaukset ja MBTI-analyysit työkaluksi ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja huomioimiseen myyntityössä.Asiasana:
Tagit: