in English
 
 
Future Excellence

Toteutus

Ohjelma toteutetaan yritysten yhteisenä konsortio-ohjelmana. Mukaan konsortioon otetaan 6-8 yritystä, kustakin yrityksestä 2-4 henkilöä. Ohjelma räätälöidään ohjausryhmässä, jossa on edustaja jokaisesta mukana olevasta yrityksestä.

Opiskelu toteutetaan noin kerran kuussa 2 päivän jaksoissa, sisältäen yritysvierailuja.
Opetuskielenä on pääosin suomi, mutta ohjelmaan sisältyy myös kansainvälisten asiantuntijoiden osuuksia, jotka ovat englanniksi.

Ohjelma koostuu

 • lähipäivistä, joihin sisältyy asiantuntija-alustuksia, keskusteluja ja ryhmätöitä sekä yritysvierailuja
 • kehittämistyöstä ja oppimistehtävistä
 • vertaismentoroinnista

Ohjelman sisältö

 • johtajuus muutoksen keskellä
  yrityksen ansaintalogiikka ja innovaatioiden tuottaminen
 • tulevaisuusajattelu ja -työskentely
 • johtaminen ja talous muuttuvassa ympäristössä
 • uudistaminen ja kehittäminen johtajuustyössä
 • strateginen ajattelu
 • markkinointiajattelu ja kansainvälisyys

Oleellinen osa ohjelmaa ja oppimiskokemusta on verkostoituminen muiden osallistujien kanssa ja osallistujayritysten kesken.

 
Osallistujat saavat valmennuksen suorittamisesta todistuksen. Ohjelma on opintopisteytetty ja osia voidaan hyväksilukea JOKO- ja EMBA-ohjelmissamme.
Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

AJANKOHTA

Alkaa syksyllä 2018 ja sisältää
15 lähipäivää
 

PAIKKA

Turun kauppakorkeakoulu,
Rehtorinpellonkatu 3, Turku
+ yritysvierailut

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA

Koulutuspäällikkö
Tiina Ruohisto
040 900 0753
 

HINTA

Hinta määräytyy osallistujamäärän mukaisesti.