Hyönteiset ruokaketjussa
​Ajankohtainen hyönteisruoka puhututtaa  (Kuva: Noora Huttunen)
​Uusi hyönteistalous tarjoaa kestävää ratkaisua ruuantuotannon suuriin haasteisiin, mutta hyönteisten syöminen arveluttaa vielä osaa kuluttajista. Alkava tutkimus selvittää käytännössä, mitä hyönteisten liittäminen suomalaiseen ruokaketjuun sekä hyönteisten käyttäminen ihmisten ja eläinten ravintona edellyttää.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkijoiden yhteistyöllä uutta osaamista, jolla nostetaan Suomi uudenlaisen kansainvälisen hyönteisbiotalouden eturintamaan, sanoo projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopistosta.
Lokakuussa 2015 alkanut tutkimus on laajuudessaan ensimmäinen, joka pureutuu uudenlaisen hyönteistalouden kehitykseen Suomessa. Korpelan mukaan ala kehittyy muuallakin Euroopassa pikavauhdilla, ja hanke pyrkiikin luomaan hyvät verkostot kansainvälisiin tutkijoihin.
Laaja-alainen tutkimus keskittyy neljään alueeseen:

I Hyönteisten tuottaminen

  • Hyönteisten tuotanto osaksi kotimaista kiertotaloutta
  • Hyönteisten kasvatus ympäristölle kestävämpää
  • Tiedon soveltaminen hygienia- ja prosessointinäkökohtiin

II Hyönteiselintarvikkeiden potentiaali

  • Kuluttajien odotukset ja suhtautuminen hyönteisruokaan
  • Elintarviketeollisuuden valmiudet hyönteisten hyödyntämiseen

III Hyönteiset eläinrehuna

  • Hyönteisten käyttäminen tuotantoeläinten rehuna
  • Hyönteisten prosessointi ja rehun formulointi

IV Lainsäädännön muutosten ennakointi

  • Hyönteisperäisten elintarvikkeiden markkinoillepääsy
  • Tuotantoon liittyvät lainsäädännölliset kysymykset ja muutosten ennakointi
Hyönteiset ruokaketjussa on 2-vuotinen Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen  tutkimushanke, jonka päärahoittajana on Tekesin Green Growth -ohjelma. Hyönteisalan yritysten Biotus, EntoCube ja Pohjolan hyönteistalous lisäksi kumppaniyrityksinä ovat Clewer Technology, Gala Mare, HKScan, Kronfågel, Leader Foods, RaisioAgro ja Saarioinen.
Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori