in English
 
 
INNOTORI

 Innotorin tavoitteet:

  • yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen
  • asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  • ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen

Toimenpiteet

Innovaatiotoiminnan aktivoiminen vaatii ymmärrystä asiakastarpeista ja markkinoiden kilpailijakentästä, uutta tutkimustietoa sekä monipuolisen osaamisen yhteen törmäyttämistä. Innotorissa varsinaissuomalaisen ja satakuntalaisen ruokaketjun yritysten tarpeita kartoitetaan ja niiden pohjalta yrityksille tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia ja ohjataan oikeiden palveluiden äärelle. Innovaatioprosessin eri vaiheissa kootaan lounaissuomalaisia toimijoita yhteen ideoita synnyttäviin teematilaisuuksiin ja jatkojalostushautomoihin. Lisäksi mahdollistetaan ideoiden ja tuotekonseptien testaaminen virtuaalisessa kuluttajakentässä.

Syksy 2017 

Innotorin syksyn teema on tuotekehitys ja tämän teeman alla järjestetään erilaisia tilaisuuksia mm.

10.10.2017 Fotoniikan mahdollisuudet ruokateollisuudelle​
 
Innotori järjesti yhteistyössä Fotoniikka-alan* kasvuohjelma EPRISE:n kanssa törmäämistapahtuman Fotoniikan asiantuntijoiden ja elintarvikealan toimijoiden kesken Turussa. Tilaisuudessa kuultiin Fotoniikka-alan uusista elintarviketeollisuudelle kehitetyistä sovelluksista ja pohdittiin mitä Fotoniikka voisi tarjota elintarvikealalle. Tilaisuuden esitysmateriaalit voit katsoa täältä.

* Fotoniikka on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue, joka mahdollistaa esimerkiksi seuraavan sukupolven elekäyttöliittymien toiminnan.

9.11.2017 teematilaisuus: asiakaslähtöinen tuotekehitys
Tilaisuus järjestettiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja keräsi suuren kuulijajoukon. Tilaisuudessa kerrottiin laatujärjestelmistä pk-yrityksen näkökannasta, LEAN-ajattelusta, aistin varaisen arvioinnin merkityksestä tuotekehityksessä, kuultiin miten Saarioisilla uutuustuotteen kehitysprosessi etenee sekä millaista tukea Turun AMK voi tarjota elintarvikeyritysten tuotekehitykseen. Tätä teematilaisuutta seuraa tammikuussa 2018 tuotekehityksen ideahautomo.

Kevään 2017 kuulumiset
Kevään 2017 ajan Innotori-hanke keskittyi vienti- ja tulevaisuuden ruokatrendit- teemoihin. Hanke järjesti kaksi vientihautomoa sekä kolmen FUTURE 2025-innovaatiotyöpajan sarjan yhteistyössä Finnish Food Innovations (FFI)- ohjelman kanssa.


Kuva 1. tunnelmia FUTURE 2025 - työpajasta

Vientihautomoissa mukaan ilmoittautuneet yritykset pääsivät yhdeksi tunniksi viennin asiantuntijoiden sparraukseen ja saivat arvokkaita kontakteja omien vientiponnistelujen edistämiseksi.

 

FUTURE 2025- työpajasarjassa kuultiin muuttuvista asiakastarpeista, tulevaisuuden ennakoinnista sekä kansainvälisistä megatrendeistä sekä ideoitiin ja hiottiin tulevaisuuden vientituotekonsepteja. Työpajojen välillä joukko yrittäjiä ja kehittäjiä osallistui FFI:n järjestämään tiedonhankintamatkaan Lontooseen, jonka aikana havainnoitiin kehitystrendejä ja tuotekehitysmahdollisuuksia. Lontoosta tuotiin tuote- ja pakkausnäytteitä sekä runsaasti sähköistä materiaalia työpajasarjan ideointien tueksi. Työpajoissa paikalla oli monialainen verkosto mukana tuoteaihioiden työstössä. 


 

Kuva 2. Tuotenäytteitä maailmalta


​Virtuaalinen alusta

Yrittäjillä on mahdollisuus testata hankkeen teeman mukaisia ideoita ja tuotteita virtuaalisessa kuluttajakentässä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit.

 

Innotori toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen, Satafood kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa.

 

Hankkeen rahoitus tulee Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskuksien kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja on käynnissä vuoden 2018 loppuun asti.

 
​​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 


Virtuaalinen ideatori

Sivustolla kuluttajat voivat osallistua elintarvikeyritysten tuotekehitykseen ja siten vaikuttaa siihen, millaista ruokaa kaupan hyllyltä on tulevaisuudessa mahdollista saada.

www.inno-tori.fi

Tällä hetkellä ideatorilla kerätään vastauksia kahvilakokemuksiin liittyen. Lisäksi ideatorilla voi käydä tutustumassa viime kyselykierroksen vastauksiin.

Hankkeen menneet tapahtumat:

9.11. 2017


Pakkaukset paremmiksi -ideahautomo, 8.12.2016

INNOstu pakkauksista, 31.10.2016

Innovaatioiden kaupallistaminen, 31.5.2016

Innotori Kick off  -tilaisuus, 20.4.2016


Lisätietoja hankkeesta:

Pauliina Ojansivu
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
pauliina.ojansivu(at)utu.fi
040 1527840