in English
 
 
Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat

Innovatiivisten hankintojen oppimateriaali Askeleet innovatiivisiin hankintoihin julkaistiin hankkeen loppuseminaarissa 7.5.2014 Forum Marinumissa.

Oppimateriaalin (pdf) löydät täältä.
Alta löydät oppimateriaaliin liittyvän videon.
Loppuseminaarin puheenvuorot (pdf) löydät täältä.


Videon sisältö:
0:00 / 1. Askel - Määrittele tarpeet ja tulokset
3:15 / 2. Askel - Suunnittele hankinnat yhdessä yritysten kanssa
5:50 / 3. Askel - Viesti, viesti, viesti
8:25 / 4. Askel - Hyödynnä hankintoja elinkeinopolitiikan välineenä ja alueen        kilpailukyvyn edistäjänä

 

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia vastata julkisiin kilpailutuksiin.
  • Sparrata julkisia hankkijoita tekemään innovatiivisia ja vastuullisia hankintoja OSKEssa kehitetyn ja testatun sparrausmallin avulla.
  • Lisätä pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden välistä vuoropuhelua ja uusien, avoimuuteen perustuvien yhteistyömallien syntyä.
  • Toimia liittymäpintana OSKEsta INKA-ohjelmaan siirtymiselle.
Toimenpiteet:
  1. Nykytilan ja valmennustarpeiden selvittäminen
  2. Hankintatiimien osallistava kolmiosainen valmennus + avoimet foorumit jokaiselle hankintatiimille
  3. Luodaan suuntaviivat innovatiivisten ja vastuullisten julkisten hankintojen tekemiseen

Hankkeen kohderyhmänä ovat julkiset hankkijatiimit. Lisäksi alueen pk-yritykset toimivat hankintatiimien sparraajina. Valmentajana hankkeessa toimii Owal Group Oy.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (Elintarvikekehityksen osaamiskeskus). Hanke toteutetaan alueellisesti yhdessä Varsinais-Suomen Osaamiskeskuksen muiden klusterien ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankeaika on vuosi 2013, rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mari Norrdal
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
040 550 2471, mari.norrdal(at)utu.fiAsiasana:
Tagit:

Mitä hyötyä hankkeesta on yrityksille?

Haluamme lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia vastata hankintatarpeisiin. Kun hankkeeseemme osallistuvat julkiset hankintatiimit pohtivat hankintakäytäntöjään, tarjoamme mahdollisuuden yrityksille kertoa omat näkemyksensä käytäntöjen toimivuudesta ja osallistua kehitystyöhön parempien hankintamahdollisuuksien vuoksi! Kehitettyjä hankintamalleja pilotoidaan todellisissa hankinnoissa vuosien 2013-2014 vaihteessa. Mukana olevat hankinnat keskittyvät kasviksiin, IT-palveluihin ja ruokakuljetuksiin.

Tapahtumat:

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin -päätösseminaari

 Lue lisää