in English
 
 
Tulevaisuusohjauksen työkirjasta konkreettisia välineitä opinto-ohjaajille ja työvoimakouluttajille

Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja se tukee erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen pohtimista. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja soveltuu esimerkiksi opinto-ohjaukseen eri koulutusasteilla ja oppilaitoksissa, starttivalmennuksen ja työpajaohjauksen tueksi, työvoimakoulutukseen alan vaihtajille ja oman alan etsijöille, nuorisotyöhön, maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien kanssa työskentelyyn sekä kaikille tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille.

Kirja on laadittu UTUA ‒ Uutta tulevaisuutta luomassa- ja Omasi ‒ omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeiden yhteistyönä.

Uusi verkkosivusto www.tulevaisuusohjaus.fi kokoaa yhteen kaiken tulevaisuusohjauksen materiaalin. Materiaaliin kuuluu työkirjan ja sen menetelmäkorttien lisäksi verkossa toimiva tulevaisuussimulaatio, videoita, artikkeleita ja ideoita ohjaajan työn tueksi.

Kirja ohjaa käyttäjäänsä tulevaisuuden valintojen pohtimisessa

Tulevaisuusohjauksen tavoitteena on löytää ohjattavalle vaihtoehtoisia ja mahdollisia tulevaisuuksia – mikä tahansa on mahdollista.

‒ Pitkän aikavälin ajattelu on hyödyllistä, sillä toimintaympäristömme muuttuu valtavan nopeasti. Ilman pitkälle suuntautuvaa ajattelua, ja ohjausta siihen, ihmisen ajattelu jää helposti liian kapea-alaiseksi. Tulevaisuusajattelu tuo luovuutta ja epälineaarisuutta mukaan ajatteluun, jolloin olemme paremmin valmistuneita yllättäviinkin muutoksiin, toteaa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koulutuspäällikkö Leena Jokinen.

Tutkimushankkeet menetelmien takana

Tulevaisuusohjausta on kehitetty Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ESR-rahoitteisissa hankkeissa jo vuodesta 2009 lähtien. Viimeisimmät teemaan pureutuneet hankkeet ovat olleet UTUA – uutta tulevaisuutta luomassa (www.utua-hanke.fi) sekä Omasi – omaa tulevaisuutta etsimässä (www.omasi-hanke.fi).

UTUA-hankkeen keskeisenä toimintakenttänä on työnhakijoille annettava valmennus Porin, Rauman ja Ulvilan alueilla sekä TE-toimistojen ja palvelukeskusten ohjaajien kouluttaminen. Omasi-hankkeessa kartoitetaan yhdessä nuorten naisten kanssa oman tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen johtavia polkuja.

Lisätietoja työkirjasta ja tulevaisuusohjauksesta:

Sari Miettinen, projektipäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, tulevaisuusohjaus@utu.fi, p. 050 367 8392

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.3.2017 14:45 ,  Päivitetty 1.3.2017 14:50
​Turun yliopiston tiedote
1.3.2017