in English
 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus 20 vuotta (kooste vuosista 1992–2012)
 
1989 
Opetusministeriö asettaa ns. Allardtin komitean selvittämään tulevaisuudentutkimuksen edistämisen tarvetta. 
 
1991 
Eduskunta antaa budjettipäätöksen yksikön perustamisesta, mutta ei riittävästi rahoitusta tarkoitukseen. Turkulaisten yliopistojen asettama työryhmä laatii, Pentti Malaskan ja Mika Mannermaan johdolla, ehdotuksen yliopistojen yhteisestä laitoksesta. 

 

1992

Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Tutu) perustetaan Opetusministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen 1.7.1992. Määrärahaa ei vieläkään myönnetä. Ensimmäiset toimitilat sijaitsevat Hämeenkadulla ja henkilökuntaa on kolme. Turun kaupunki tukee keskusta vuokrien osalta seuraavat viisi vuotta, muutoin toiminta rahoitetaan hankerahalla.

1993 
Kansainvälisen World Futures Studies Federationin konferenssi järjestetään Turussa. Malaska toimii järjestön presidenttinä vuosina 93–97, jolloin Tutussa hoidetaan järjestön toimintaa. Muutto DataCityyn Lemminkäisenkadulle.
 
1995 
Ensimmäinen budjettimääräraha myönnetään. Hankkeita on käynnissä 8, liikevaihto 0,31 M€ ja henkilötyövuosia (htv) tehdään 8.
 
1996 
Suomen Akatemian rahoittama, mittava 3-vuotinen FUTU-projekti alkaa. Hankkeesta valmistuu seuraavien vuosien aikana viisi alan tohtoria.
 
1998 
Pentti Malaska jää eläkkeelle. Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemian opetus alkaa kymmenessä suomalaisessa yliopistossa. Ensimmäinen EU-hanke käynnistyy.
 
199
Vuosittainen konferenssiperinne alkaa FUTU-projektin konferenssilla ”Life Beyond the Information Society”.
 
2000 
Toiminnan laajetessa voimakkaasti, Tutulle perustetaan ulkoinen neuvottelukunta sekä sisäinen johtoryhmä. Toiminta organisoidaan tutkimustiimien ympärille.
 

2002 

Helsingin toimisto perustetaan. Tutu täyttää 10 vuotta. Muutto Rehtorinpellonkadulle emokorkeakoulun yhteyteen. .
 
2003 
Tampereen toimisto perustetaan. Loppuvuodesta Tampereella on jo 11 tutkijaa töissä.
 
2004  
Markku Wilenius nimitetään ensimmäiseksi alan professoriksi Suomessa. Tutu järjestää Rooman Klubin maailmankonferenssin Helsingissä. Ensimmäinen EU-hankkeen koordinointi alkaa.
 
2005 
Maisteriohjelma ja tutkijakoulu käynnistyvät. Aikuiskoulutustarjonta konseptoidaan Futures Focuksen alle. Neljäsosa tutulaisista vakinaistetaan.
 
2007 
Ensimmäiset ulkomaiset opiskelijat aloittavat maisteriohjelmassa. Tutu saavuttaa teini-iän ja joulukuussa 15-vuotiasta juhlitaan Turun kauppakorkeakoulun tiloissa. 
 
2008
Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus siirtyy keskuksen alaisuuteen vahvistamaan liiketoimintaosaamistamme. Kesäkonferenssissa pohditaan kuluttajayhteiskunnan tulevaisuutta. Uusia tutkimusavauksia tehdään mm. koulutuksen tulevaisuuden saralla.
 
2009
Turvallisuusalan tutkimus nousee yhä merkittävämmäksi tutkimusteemaksi. Mekongin alueella tehtävä tutkimus saa vankan jalansijan Kauko-Idässä. Tutkijakoulun ja maisteriohjelman ensimmäiset tutkinnot valmistuvat. 
 
2010
Vuonna 2010 keskus on uusien hallinnollisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä, kun se siirtyy Turun yliopiston erillislaitokseksi. Kauppakorkeakoulun Media Futures Network -työryhmä liittyy osaksi keskusta tiivistäen viestintä- ja mediasisältöjen tulevaisuuteen keskittyvää tutkimusta. 
 
2011
Tutun pääkonttori muuttaa kauppakorkeakoulun tiloista ElectroCityyn, Turun teknologiakeskuksen alueelle. Maisteriohjelmassa aloittaa 14 uutta opiskelijaa, edustaen yhdeksää eri kansalaisuutta. Tutu solmii merkittävän yhteistyösopimuksen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa. 
 

2012 

Tutu juhlii 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi alkaa surullisissa merkeissä, kun tulevaisuudentutkimus menettää kaksi kantavaa voimaansa, tammikuussa tohtori Mika Mannermaan ja maaliskuussa professori Pentti Malaskan.
 
Kesäkuussa järjestetään jo 14. kansainvälinen tulevaisuuskonferenssi. Juhlavuoden konferenssin teemana on nuoret ja tulevaisuus. Tutua juhlitaan kesäkuun alussa Turun linnassa keskiaikaisin menoin. Paikalla on kotimaisia ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

 

Asiasana:
Tagit:

​15-vuotisjuhlat joulukuussa 2007 Turun kauppakorkeakoululla:

20-vuotista taivalta juhlittiin kesäkuussa 2012 Turun linnassa: