in English
 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin

​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on perustettu Opetusministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen vuonna 1992. Vuoden 2010 alusta heinäkuun 2013 loppuun keskus toimi Turun yliopiston erillislaitoksena. 1.8.2013 alkaen keskus on toiminut osana Turun kauppakorkeakoulua. Hallinnolliselta asemaltaan keskus on kauppakorkeakoulun ainelaitos. Keskuksen toiminnasta vastaa keskuksen johtaja, jonka esimiehenä toimii kauppakorkeakoulun dekaani. Lisäksi keskuksen johtajan apuna toimii johtoryhmä sekä neuvottelukunta, joka tekee ehdotuksia keskuksen toiminnan kehittämiseksi. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat ovat kysyttyjä asiantuntijoita erilaisissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeissa, julkisissa organisaatioissa ja yrityksissä.
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuottaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tulevaisuus- ja ennakointitietoa, osallistuu valiokunnan tulevaisuushankkeisiin sekä avustaa valiokuntaa menetelmäkysymyksissä.
 

Kansainvälinen verkottuja

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on verkottunut laajasti tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Omien vahvojen resurssien ohella tämä turvaa, että tulevaisuustietoa tuottavat ja analysoivat aina parhaat osaajat.
 
Järjestämme vuosittain kansainvälisen konferenssin, joka kerää yhteen alan merkittäviä toimijoita sekä muita tulevaisuudesta kiinnostuneita.
 
Tieteellisessä julkaisemisessa tähtäämme alan kansainvälisiin huippujulkaisuihin. Julkaisemme omaa sekä sähköistä että painettua julkaisusarjaa, joissa ilmestyy vuosittain 15–20 tieteellistä artikkelia ja raporttia.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:

 

 Lyhyesti

 
Perustettu: 1992
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ainelaitos
Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki
Tutkimushankkeita vuosittain: n. 50 
 
Keskus on perustettu Opetus- ministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen 1.7.1992.
Sopimus valiokunnan kanssa on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kärkihanke.