in English
 
 
Futura 2/2012

In memoriam
Pentti Malaska – tulevaisuuden soihdunkantaja

 

Tulevaisuudentutkimuksen Ikihonka Pentti Malaska on kaatunut. Eläköön Pentti Malaska mielissämme ikuisesti!

Suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen uranuurtaja Pentti Malaska, Turun kauppakorkeakoulun täysinpalvellut talous- ja  tilastomatematiikan professori  (1966–1997), kuoli vakavan sairauden murtamana Helsingissä 15.3.2012. Hän oli syntynyt Käkisalmella 11.4.1934. Tieto hänen kuolemastaan tuli yllättäen. Pentti Malaska eli harvinaisen täyden elämän synnyttäen Suomeen uuden tieteenalan –tulevaisuudentutkimuksen. Hänen saavutuksensa ovat niin Suomessa kuin kansainvälisesti  moninaiset, monialaiset ja monivaikutteiset.

Hän teki poikkeuksellisen mittavaa tieteellistä työtä energiatekniikan ja -talouden, operaatiotutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen tieteenfilosofisten perusteiden sekä kestävän kehityksen aloilla. Hänet kutsuttiin Rooman Klubiin ensimmäisenä suomalaisena (1972) ja myöhemmin hänestä tuli myös klubin kunniajäsen. Pentti Malaska toimi Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1980-1989 ja hän oli myös seuran kunniajäsen. Hän sai vuonna 1990 seuran myöntämän ensimmäisen Tulevaisuuspalkinnon yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa ja myöhemmin vielä henkilökohtaisen tulevaisuuspalkinnon 1998. Hänen puheenjohtajakaudellaan järjestettiin Rooman klubin kansainvälinen konferenssi Suomessa 1984 ja hän oli myös Rooman klubin Suomen yhdistyksen (Roksy) kunniapuheenjohtaja. Malaska toimi vuonna 1992 perustetun valtakunnallisen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ensimmäisenä johtajana sekä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) kansainvälisen neuvottelukunnan ensimmäisenä puheenjohtajana. Hänet vihittiin Vaasan yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2006. Lisäksi hän sai lukuisia ympäristöpalkintoja ja arvostetun kansainvälisen Aurelio Peccei -palkinnon sekä Suomen Kulttuurirahaston henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon vuonna 2009.

Kansainvälisistä verkostoista, joissa hän oli aivan elämänsä viime hetkiin asti aktiivinen, mainittakoon Rooman klubin lisäksi World Futures Studies Federation (WFSF), jonka puheenjohtajana hän toimi 1993–1997 (aiemmin pääsihteerinä 1990–1993) sekä Millennium -hanke. Maailmalta tulvii yhteydenottoja, joissa Pentti Malaskaa muistetaan lämmöllä. Hän on vaikuttanut lukuisten ihmisten mieliin ja sydämiin lähtemättömällä tavalla. Legendaarisena muistetaan maailmalla  hänen puheenjohtajuuskaudellaan Turussa 1993  järjestetty WFSF:n kansainvälinen konferenssi "Chaos and Coherence", jonka suunnitteluun ja toteutukseen minullakin oli kunnia osallistua Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteerinä. Vielä viime syksynä hän vieraili tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa luennoimassa Turussa, mitä yli kymmenestä eri maasta tulleet opiskelijat arvostivat suuresti.

Pentti Malaskaa voidaan pitää tulevaisuudentutkimuksen isänä Suomessa. Hän ei lakannut korostamasta alan tieteellisten ja tieteenfilosofisten perusteiden sekä perustutkimuksen merkitystä. Hänen yhdessä Eleonora Masinin kanssa toimittamansa Futuran teemanumero (1/2009) tulee kulumaan lukijoiden käsissä.  Yritysmaailmaan hän toi systeemiajattelun, uuskasvun ja visionäärisen johtamisen mallin. Hän oli ahkera kirjoittaja, tieteentekijä ja popularisoija, innostava puhuja sekä arvorationaalisuutta, luonnonmukaista teknologiaa ja kasvun rajat -ajattelua tinkimättömästi esiintuova vaikuttaja. Jo yli 30 vuotta sitten hän peräänkuulutti eräässä lukuisista lehtihaastatteluistaan keskeisenä kysymyksenä ihmisen toiminnan pohjalla olevia arvoja: ”Sisäisen ja henkisen järjestyksen idea merkitsee nähdäkseni sitä, että ihminen alkaa kysyä, mitkä ovat hänen arvonsa, joitten varassa hän ylipäänsä ajattelee olevansa ihminen ja inhimillinen olento.” 

Varsinkin viime vuosina Pentti Malaskan läheisiä aiheita olivat tulevaisuustietoisuuden ja planetaarisen tietoisuuden vahvistaminen. Hänessä yhdistyi tiedemies ja taiteilija, tieteellisen tuotannon ohella hän julkaisi runoteoksenkin ”Avoimet ja sumeat systeemit” (Weilin+Göös 1979). Ihmisenä, tutkijana ja opettajana hän oli loputtoman tiedon lähde, luotettava, huumoria ymmärtävä ja viljelevä uomo universale, syvällinen ajattelija – hengen jättiläinen.

Pentti Malaskan elämäntyötä seura tulee kunnioittamaan kuluvan vuoden toiminnassaan eri tavoin.

Hyvää opettajaa, esikuvallista kollegaa ja läheistä ystävää kiitollisuudella muistaen

Sirkka Heinonen
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja

Asiasana:
Tagit: