in English
 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisutoimintaa

>> Turun yliopiston julkaisutietokantaan

 

Julkaisutoimintaa v. 2014:

 • Ahvenainen, Marko & Mantere, Johanna (2014) Osaaminen tuotantotyössä 2020. Kemian alan, paperi- ja puualan tuotantotyön osaamistarpeen laadullisen ennakoinnin loppuraportti. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2014:4. 47 s. 
 • Auffermann, Burkhard, Suomela, Pertti, Kaivo-oja, Jari, Vehmas, Jarmo, Jyrki Luukkanen, Jyrki (2014) Final solution for the nuclear waste challenge in Finland? Recent policies on the disposal of nuclear waste. Forthcoming in “Governance of Nuclear Waste Management”. International book edition.  © Springer, 19 p.
 • Huutoniemi, Katri & Tapio, Petri (eds.) (2014) Transdisciplinary Sustainability Studies. A Heuristic Approach. Routledge, London. 209 p. http://www.routledge.com/books/details/9780415855792/
 • Kaivo-oja, Jari & Karppinen, Ari (2014) Lukukausimaksut ja yliopistojen houkuttelevuus – Mitä tilastot ja kansainväliset tutkimukset kertovat? Vai kertovatko mitään suomalaisesta perspektiivistä? Katsaus. Tiedepolitiikka, Vol. 39., No. 1/2014, 45–56.  
 • Kirveennummi, Anna – Mantere, Johanna & Heikkilä, Katariina (2014) Näkökulmia green care -palvelutoiminnan taloudellisten arvioinnin lähtökohtiin ja menetelmiin. Teoksessa Katriina Soini (toim.) Luonnosta hoivaa ja voimaa: Miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta, s. 122–149.
 • Luukkanen, Jyrki – Akgün, Orkide – Kaivo-oja, Jari – Korkeakoski, Mika – Vehmas, Jarmo & Tuominen, Visa (2014) Low carbon challenges in fast growing Mekong Tigers: Scenarios for CO2 emissions and mitigation possibilities in Cambodia, Laos and Myanmar.EEPSEA Economics of CC Conference. Conference on Economics of Climate Change in Southeast Asia. 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia.  
 • Onkila, Tiina – Joensuu, Kristiina & Koskela, Marileena (2014) Implications of managerial framing of stakeholders in environmental reports. Social and Environmental Accountability Journal. 23 p.
 • Soini, Katriina – Kirveennummi, Anna – Miettinen, Marja-Liisa – Vehmasto, Elina & Yli-Viikari, Anja (2014) Johtopäätökset: Green Care -toiminnan arvioinnin arviointia. Teoksessa Katriina Soini (toim.) Luonnosta hoivaa ja voimaa: Miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta,  s. 150–160.
 • Luukkanen, Jyrki - Akgün, Orkide - Kaivo-oja, Jari - Korkeakoski, Mika - Vehmas, Jarmo & Tuominen, Visa (2014) Low carbon challenges in fast growing Mekong Tigers: Scenarios for CO2 emissions and mitigation possibilities in Cambodia, Laos and Myanmar.EEPSEA Economics of CC Conference. Conference on Economics of Climate Change in Southeast Asia. 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia.
 • Kaivo-oja, Jari, Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki, Vehmas, Jarmo, Chen, Y., Mikkonen, S. & Aufferman, Burkhard (2014) Are Strutural Change and Modernisation Leading to Convergence in the CO2 Economy? Decomposition Analysis of China, EU and USA. Energy, the International Journal.  Vol. 72, August 2014, pp. 115-125.
 • Kaivo-oja, Jari, Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki, Vehmas, Jarmo, Chen, Y., Mikkonen, S. & Aufferman, Burkhard (2014) Are Strutural Change and Modernisation Leading to Convergence in the CO2 Economy? Decomposition Analysis of China, EU and USA. Energy, the International Journal.  Vol. 72, August 2014, pp. 115-125.
 • Kaivo-oja, Jari, Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki, Vehmas, Jarmo, Chen, Y., Mikkonen, S. & Aufferman, Burkhard (2014) Are Strutural Change and Modernisation Leading to Convergence in the CO2 Economy? Decomposition Analysis of China, EU and USA. Energy, the International Journal.  Vol. 72, August 2014, pp. 115-125. aivo-oja, Jari, Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki, Vehmas, Jarmo, Chen, Y., Mikkonen, S. & Aufferman, Burkhard (2014) Are Strutural Change and Modernisation Leading to Convergence in the CO2 Economy? Decomposition Analysis of China, EU and USA. Energy, the International Journal.  Vol. 72, August 2014, pp. 115-125.
 • Kaivo-oja, Jari (2014) Three Theoretical Approaches to Pirate Entrepreneurship: Towards Futures and Problem-oriented Research of Pirate Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Special Issue “Pirate Entrepreneurship”. Vol. 22, No. 4, pp. 449-465. ©Inderscience Publishers.
 • Olsmats, Carl & Kaivo-oja, Jari (2014) European Packaging Industry Foresight Study - Identifying Global Drivers and Driven Packaging Industry Implications of the Global Megatrends. European Journal of Futures Research. Vol. 2., No. 1, 1-10. Springer.
 • Santonen, Teemu, Kaivo-oja, Jari & Suomala, Jyrki (2014) The Next Steps in Developing the Triple Helix Model: A Brief Introduction to National Open Innovation System (NOIS) Paradigm Forthcoming in the Journal of Systemics, Cybernetics, and Informatics (JSCI), Vol.  12. In print.
 • Tapio, P. (2014) Skenaariomenetelmä ympäristötieteissä, teoksessa Massa, I. (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Gaudeamus, Helsinki, s. 164-185.
 • Tuominen, A., Tapio, P., Varho, V., Järvi, T. & Banister, D. (2014) Integrating multiple visions with policy packages for transport climate policy futures. Futures 60: 41-58. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2014.04.014
 • Liimatainen, H., Kallionpää, E., Pöllänen, M., Stenholm. P., Tapio, P., McKinnon, A. (2014) Decarbonizing road freight in the future — Detailed scenarios of the carbon emissions of Finnish road freight transport in 2030 using a Delphi method approach. Technological Forecasting and Social Change 81(1): 177-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.03.001
 • ....

Julkaisutoimintaa v. 2013:

 • Gáspár, Tamás & Laurén, Leena-Maija (2013) Guest editors at Futures, Special Issue: New Generations, Volume 45, January 2013.
 • Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2013) Futures Clinique - Method for Promoting Futures Learning and Provoking Radical Futures. European Journal of Foresight Research, Vol 1 Issue 1 2013. 15:7, 11 p.
 • Jokinen, Leena & Saarimaa, Riikka (2013) Osaamisen ennakointia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Teoksessa Mahlamäki-Kultanen, Hämäläinen, Pohjonen & Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2013:8, s. 68-81.
 • Juhola, Sirkku – Peltonen, Lasse – Niemi, Petteri & Vehmas, Jarmo (2013) Exploring mitigative and response capacities to climate change in European regions. In Schmidt-Thome, Philipp & Greiving, Stefan (eds.)European Climate Vulnerabilities and Adaptation: A Spatial Planning Perspective, 131-146. Wiley-Blackwell, Chichester.
 • Jusi, Sari (2013) Integrated Water Resources Management (IWRM) Approach in Water Governance in Lao PDR: Cases of Hydropower and Irrigation. Dissertation for the degree of Doctor of Administrative Sciences. Acta Universitatis Tamperensis; 1820. Tampere: Tampere University Press, 228 p. http://tampub.uta.fi/handle/10024/68090
 • Kaivo-oja, Jari (2013) Scenario Analyses of the Futures of Journalism Profession. Journal of Futures Studies, December 2013, 18(2): 59-82.
 • Kaivo-oja, Jari (2013) New service design thinking in the ubiquitous media. Touchpoint, Vol. 5, No. 3, pp. 34-40.
 • Kaivo-oja, Jari & Stenvall, Jari (2013) Foresight, governance and complexity of systems: on the way towards pragmatic governance paradigm. European Integration Studies, No 7, p. 28-34.
 • Kaivo-oja, Jari, Panula-Ontto, Juha, Luukkanen, Jyrki & Vehmas, Jarmo (forthcoming 2013) Relationships of the dimensions of sustainability as measured by the Sustainable Society Index framework. International Journal of Sustainable Development and World Ecology. ©Taylor & Francis
 • Kaivo-oja, Jari (2013) Vuosi 2013. Essee. Minkälaisia riskejä ja uhkaskenaarioita maailma kohtaa tänä vuonna? Vihreä Lanka 18.1.2013, s. 28-29. 
 • Karjalainen, Anne - Vehmas, Jarmo - Lauttamäki, Ville - Keto, Sami - Quynh Trang Dihn Thi - Doranova, Asel - Fischer, Susanne & Burrel, Leisa (2013) From Challenges to Business Opportunities. Eco-innovation Observatory Foresight Report. 72 s.
 • Kirveennummi, Anna – Mäkelä, Johanna & Riikka Saarimaa (2013) Beating unsustainability with eating: four alternative food-consumption scenarios. Sustainability: Science, Practive & Policy, Volume 9, Issue 2. Special Issue on Sustainable Food Consumption: Current Trends, Policy Approaches, and Future Scenarios.
 • Lauttamäki, Ville & Kallio, Jarmo (2013) Geoenergiasta liiketoimintaa. Perusteluja geoenergian hyödyntämiselle erilaisissa rakennuskohteissa. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 206. Espoo 2013.
 • Liimatainen, H., Kallionpää, E., Pöllänen, M., Stenholm, P., Tapio, P. & McKinnon, A. (2013) Decarbonizing road freight in the future – Detailed scenarios of the carbon emissions of Finnish road freight transport in 2030 using a Delphi method approach. Technological Forecasting and Social Change. Article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.03.001.
 • Luukkanen, J. – Akgün, O. – Pasanen, T. – Keskiväli, I. – Panula-Ontto, J. – Kaivo-oja, J. – Tuominen, V. – Vehmas, J. & Lakkala, H. (2013) Energy Dependence and Potential for Renewables. Analysis of Future Trends and Potentials for Renewable Energy Development in Cambodia and Laos. In B. Sudhakara Reddy and Sergio Ulgiati (Eds.) Energy Security and Development – The Changing Global Context, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2013.
 • Lyytimäki, Jari – Tapio, Petri – Varho, Vilja & Söderman Tarja (2013) The use, non-use and misuse of indicators in sustainability assessment and communication. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 20(5): 385-393. http://dx.doi.org/10.1080/13504509.2013.834524
 • Lyytimäki, Jari – Nygrén, Nina A. – Ala-Ketola, Ulla – Pellinen, Sirpa – Ruohomäki, Virpi & Inkinen, Aino (2013) Climate Change Communication by a Research Institute: Experiences, Successes, and Challenges from a North European Perspective. Applied Environmental Education & Communication, Vol. 12, Issue 2, p. 118–129.
 • Mikkola, Harri – Anteroinen, Jukka & Lauttamäki, Ville (2013) The changing European defence market: Will the new european defence market legislation be a game-changer for Finland? FIIA Briefing Paper 123. Ulkopoliittinen Instituutti, Helsinki.
 • Onkila, T. – Koskela, M. – Joensuu, K. – Siltaoja, M. – Aarras, N. – Pesonen, H. – Baumeister, S. & Nurmi, P. (2013) Yritys tuottaa - sidosryhmät käyttävät?. WINCSR-hankkeen tuloksia yritysvastuutiedon tuottamisesta ja käyttämisestä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Julkaisuja N:o 192/2013.
 • Roth, Steffen – Kaivo-oja, Jari & Hirschmann, Thomas (2013) Smart Regions: Two Cases of Crowdsourcing for Regional Development. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 20(3), p. 272-285.
 • Rubin, Anita (2013) Hidden, inconsistent, and influential: Images of the future in changing times. Futures, Special Issue: New Generations, Volume 45, January 2013, pages S38–S44.
 • Saarimaa, Riikka & Mantere, Johanna (2013) Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:2. 57 s.
 • Tapio, Petri & Vähätalo, Mikko (2013) Decoupling Environmental Harm from Material Production and Material Production from Economic Growth: the case of energy and carbon dioxide in Finland, Norway, Russia and Sweden”. In Wråkberg, Urban (ed.) Futures of Northern Cross-Border Collaboration. University of Tromsø. p. 79–92.
 • Tapio, Petri – Varho, Vilja & Heino, Hanna (2013) Renewable energy in the Baltic Sea region. Journal of East-West Business, 19(1-2): 47–62.
 • Varho, Vilja – Nygrén, Nina A. & Lyytimäki, Jari (2013) Transport discussion amidst climate challenges: Analysing student, media, and expert framings through the environmental protection process model. Transportation Research Part D 24 (2013): 10–16.
 • Varho, Vilja & Tapio, Petri (2013) Combining the qualitative and quantitative with the Q2 scenario technique – The case of transport and climate. Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 4, May 2013, p. 611–630.
 • ... 

     

Julkaisutoimintaa v. 2012

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen omat julkaisusarjat
 • Allievi, Francesca, Panula-Ontto, Juha & Tapio, Petri (2012) Pattern regionali di sostenibilità nelle nazioni UE27. Eyesreg 2(1): 20-26. [Regional patterns of sustainability in the EU27 countries, in Italian.]
 • Finel, Nufar & Tapio, Petri (2012) Decoupling Transport CO2 from GDP. FFRC eBOOK 1/2012.  Finland Futures Research Centre. 41 p.
 • EIO (2012): Closing the Eco-innovation Gap – An Economic Opportunity for Business. Eco-Innovation Observatory. Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels.
 • Haukioja, Teemu, Karppinen, Jari & Kaivo-oja, Jari (2012) Maksuttoman yliopistokoulutuksen hyvinvointivaikutukset: Oikeudenmukaisuus ja dynaaminen tehokkuus. [The welfare effects of the free university education: Fairness and dynamic efficiency]. Tiedepolitiikka. Vol. 36, No. 1, s. 19-32.
 • Heinonen, Sirkka, Ruotsalainen, Juho & Kurki, Sofi (2012). Creative Foresight Space (CFS) for Enhanced Work Milieux. EFP Brief No 226, pp. 79-82. In: Grand Challenges Discussed in Selected EFP Briefs. Collection on the Occasion of the EFP Final Event. European Foresight Platform supporting forward looking decision making. Printed in Austria.
 • Heinonen, Sirkka & Lauttamäki, Ville (2012) Backcasting Scenarios for Finland 2050 of Low Emissions. Foresight, Vol. 14, no 4, p. 304–315.
 • Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2012) Towards the Age of Neo-Entrepreneurs. World Future Review. A Journal of Strategic Foresight, Vol. 4, No. 2, p. 123–133.
 • Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2012) Kohti ubiikkia oppimista. AEL 2012–2050. Aikamatka koulutuksen, teknologian ja työn tulevaisuuksiin. AEL, Helsinki, 89 s.
 • Hietanen, Olli & Ahvenainen, Marko (2012) Bio Age 2100. The Futurist, Vol. 46, No. 5, World Future Society.  
 • Jusi, Sari (2012) Integrated water resources management – a paradigm to sustainable development in Lao PDR? Progress in Industrial Ecology, An Int. J., 2012, Vol.7, No.4, pp. 307–321. DOI: 10.1504/PIE.2012.054398.
 • Kaisti, Hanna & Käkönen, Mira (2012) Actors, Interests and Forces Shaping the Energyscape of the Mekong Region’, Forum for Development Studies, 39(2), 147-158.
 • Kaivo-oja, Jari (2012) Service Science, Service Architectures, Service Designs, and Dynamic Service Business Development. In: T. Kuosa & L. Westerlund (Eds) Service Design - On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research reports, Part 17. Series Editor Ilkka Väänänen. Print Best printing house, Viljandi, Estonia, pp. 69-82.
 • Viia, Andres, Terk, Erik, Lassur, Silja, Kaivo-oja, Jari & Kuosa, Tuomo (2012) Trends and Drivers Affecting Service Design. In: T. Kuosa & L. Westerlund (Eds) Service Design - On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research reports, Part 17. Series Editor Ilkka Väänänen. Print Best printing house, Viljandi, Estonia, pp. 123-136.
 • Westerlund, Leo & Kaivo-oja, Jari (2012) Digital Evolution — From Information Society to Ubiquitous Society. In: T. Kuosa & L. Westerlund (Eds) Service Design - On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research reports, Part 17. Series Editor Ilkka Väänänen. Print Best printing house, Viljandi, Estonia, pp. 137-154.
 • Kaivo-oja, Jari (2012) Weak Signals Analysis, Knowledge Management Theory and Systemic Socio-cultural Transitions. Futures. The Journal of Policy, Planning and Futures Studies. Vol. 44, Issue 3, pp. 206–217.
 • Käkönen, Mira & Kaisti, Hanna (2012) The World Bank, Laos and Renewable Energy Revolution in the Making: Challenges in Alleviating Poverty and Mitigating Climate Change. Forum for Development Studies, 39(2), 159-184.
 • Laakso, Kimmo - Rubin, Anita & Linturi, Hannu (2012) The role of regulation in the mobile operator business in Finland. Foresight Vol. 14, issue 2, pp. 154-167.
 • Liimatainen, H., Stenholm, P., Tapio, P. & McKinnon, A. (2012) Energy efficiency practices among road freight hauliers. Energy Policy. Article in Press.
 • Luukkanen, Jyrki - Vehmas, Jarmo - Panula-Ontto, Juha - Allievi, Francesca - Kaivo-oja, Jari - Pasanen, Tytti & Aufferman, Burkhard (2012) Synergies or Trade-offs? A New Method to Quantify Synergy, Between Different Dimensions of Sustainability. Environmental Policy and Governance, 22, s. 337-349.
 • Luukkanen, Jyrki - Tuominen, Visa & Vehmas, Jarmo (2012) Scales and Fields of Electricity Production: Sustainability Discourses of Electricity Production in Cambodia and Laos, Forum for Development Studies, 39(2), 209–230.
 • Lyytimäki, J., Tapio, P. & Assmuth, T. (2012) Unawareness in environmental protection: The case of light pollution from traffic. Land Use Policy 29: 598-604.
 • Nygrén, N.A., Lyytimäki, J. & Tapio, P. (2012) A small step toward environmentally sustainable transport? The media debate over the Finnish carbon dioxide-based car tax reform. Transport Policy 24 (November): 159-167
 • Rubin, Anita (2012) La identidad, el individualismo y los desafíos del futuro. (Espanjaksi/in Spanish) In Enric Bas & Mario Guillo (eds.)  Prospectiva e Innovación. Vol. 1, Visiones. Colección: Prospectiva / Estudios de Futuro. Plaza y Valdés Editores, pp. 165-184. ISBN 978-84-92751-38-9.
 • Ståhle, Sten & Ståhle, Pirjo (2012) Towards measures of national intellectual capital: an analysis of the CHS model. Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, Issue 2, pp. 164-177.
 • Ståhle, Pirjo & Ainamo, Antti (toim.) (2012) Innostava yliopisto – kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus, Tallinna.
 • Ståhle, Pirjo (2012) Yliopisto – tietämyksen edelläkävijä? Teoksessa Ståhle,P. & Ainamo, A. (toim.) Innostava yliopisto – kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus, Tallinna.
 • Tuominen, A., Järvi, T., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho V. (2012) Urbaani syke vai runsaudensarvi? Ilmastomuutoksen hillinnän visiot. Liikenteen suunta 3/2012.
 • Varho, Vilja & Tapio, Petri (2012) Combining the qualitative and quantitative with the Q2 scenario technique – The case of transport and climate. Technological Forecasting & Social Change. In press.
 • Vehmas, Jarmo & Lakkala, Hanna (eds. 2012) Special Issue: Trends and Future of Sustainable Development. Progress in Industrial Ecology Vol. 7, N.o 4.
 • Vinnari, M. & Tapio, P. (2012) Sustainability of diets: From concepts to governance. Ecological Economics 74: 46-54.
 • ...

 

Julkaisutoimintaa v. 2011:

 • Aho,Samuli, Ståhle, Sten & Ståhle, Pirjo (2011) Critical analyses of the Calculated Intangible Value (CIV) method. Measuring Business Excellence. Issue 4, p. 27-35.
 • Aho, Samuli, Ståhle, Sten & Ståhle, Pirjo (2011) Aineettoman pääoman mittaaminen: VAIC ja CIV -menetelmien kriittistä tarkastelua. Liiketaloudellinen aikakauskirja 2011/1, s. 92-101.
 • Hietanen, O. - Lefutso, D. - Marais, M. et al. (2011) How to Create National Foresight Culture and Capacity: Case Study South Africa. Ekonomiaz, Vol. 76(1), pp. 144-185.
 • Junell, J. & Ståhle, P. (2011) Measuring Organizational Renewal Capability, Case Training Service Business. Competitiveness Review, Vol. 21, Iss: 3, pp.247–268.
 • Kaivo-oja, Jari & Stenvall, Jari (2011) The Cloud University Platform: New Challenges of the Co-operation in the European University System. European Integration Studies. European Integration Studies. European Integration Studies, No. 5, pp. 39-44
 • Kaivo-oja, Jari (2011) Sairaan- ja terveydenhoitajaprofessioiden kehitys ja tulevaisuus Suomessa. [The future and development of the health care professions in Finland]. Teoksessa Ranta, Iiri (Toim.) Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011. Suomen Sairaanhoitajaliiton Julkaisuja. Fioca Oy. Helsinki. ISBN: 978-951-8944-42-6. Web:
 • Kaivo-oja, Jari (2011) Uusi ennakoiva aluekehitys: Aktiivista ennakointia, ketterää suunnittelua ja proaktiivista innovaatiotoimintaa verkostojen maailmassa. [New foresight approaches: Active foresight, agile planning processes and proactive innovation approaches in the world of networks]. Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen & Sam Inkinen (toim.) Teoksessa Sanoja ja tekoja: Dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi, s. 63-112.
 • Kaivo-oja, Jari & Luukkanen, Jyrki (2011) Sodasta rauhaan ja kehitykseen? Kambodzhan tulevaisuuden näkymät ennen vuotta 2030. [From war to peace and development? Future prospects of Cambodia before the year 2030]. Teoksessa Joona Pietarila (Toim.) Kambodza kriisien jälkeen. Kirjoituksia yhteiskunnan kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista. [Cambodia after crises. Writings about the development of a society and future challenges]. Kambodzhan Ystävyyseura ry. ja Lapin yliopistopaino, s. 51-81.
 • Popper, Rafael, Miles, Jan, Ravetz, Joe, Teichler, Thomas, Perini, Ivan Montenegro, Cox, Deborah, Butler, Jeff, Kaivo-oja, Jari, Sajeva, Maurizio, Saarinen, Leena, Steinmueller, Karlheinz, von Saldern, Sivert, Ollivere, Gordon, Walker, Anthony, Fatun, Martin, Klusácek, Karel, Valenta, Ondrej, Sharan, Yair, Hauptman, Aharon, Lång, Juha, Decanter, Damien, Klusácek, Jan, Vacatko, Josef, & Dorñak, Miroslav (2011) iKnow National Studies. European Commission. Derectorate General for Research and Innovation Directorate B. European Research Area Unit B.5. Social Sciences and Humanities. Brussels.
 • Popper, Rafael, Miles, Jan, Ravetz, Joe, Teichler, Thomas, Perini, Ivan Montenegro, Cox, Deborah, Butler, Jeff, Kaivo-oja, Jari, Sajeva, Maurizio, Saarinen, Leena, Steinmueller, Karlheinz, von Saldern, Sivert, Ollivere, Gordon, Walker, Anthony, Fatun, Martin, Klusácek, Karel, Valenta, Ondrej, Sharan, Yair, Hauptman, Aharon, Lång, Juha, Decanter, Damien, Klusácek, Jan, Vacatko, Josef, & Dorñak, Miroslav (2011) iKnow Policy Alerts. European Commission. Derectorate General for Research and Innovation Directorate B. European Research Area Unit B.5. Social Sciences and Humanities. Brussels.
 • Popper, Rafael, Miles, Jan, Ravetz, Joe, Teichler, Thomas, Perini, Ivan Montenegro, Cox, Deborah, Butler, Jeff, Kaivo-oja, Jari, Sajeva, Maurizio, Saarinen, Leena, Steinmueller, Karlheinz, von Saldern, Sivert, Ollivere, Gordon, Walker, Anthony, Fatun, Martin, Klusácek, Karel, Valenta, Ondrej, Sharan, Yair, Hauptman, Aharon, Lång, Juha, Decanter, Damien, Klusácek, Jan, Vacatko, Josef, & Dorñak, Miroslav (2011) iKnow ERA Toolkit. European Commission. Derectorate General for Research and Innovation Directorate B. European Research Area Unit B.5. Social Sciences and Humanities. Brussels.
 • Schultz, L. & Tapio, P. (2011) Kulutuskriittinen kohtuullisuus tarveteorioiden valossa. Alue ja ympäristö 40(1): 3-16. [The sufficiency strategy of consumption in the light of need theories.]
 • Ståhle, Pirjo, Ståhle, Sten & Aho, Samuli (2011) Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): a critical analysis. Journal of Intellectual Capital. Vol 12, issue 4, pp. 531-551. Outstanding Paper Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012.
 • Stenvall, Jari - Kaivo-oja, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (2011) Yhteisöllisten innovaatiojärjestelmien kehittäminen ja yliopistojen asema. [The development of social innovation systems and the role of universities]. Teoksessa Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen & Sam Inkinen (toim.) Sanoja ja tekoja: Dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi, s. 159-177.
 • Ståhle, Pirjo (2011) Malaysia towards Knowledge and Innovation Society: Putting Fundamentals in Place. Ahmed Bounfour (Ed), Bridging the Knowledge Divide: Building the Malaysian Link Perdana Leadership Foundation: Putrajaya.
 • Tapio, P., Paloniemi, R., Varho, V. & Vinnari, M. (2011) The unholy marriage? Integrating qualitative and quantitative information in Delphi processes. Technological Forecasting and Social Change 78: 1616-1628.
 • Tapio, P., Kohl, J., Salonen, S. & Tikkanen, S. (2011) University culture – quo vadis? Prospects of environmental science-policy interface up to 2020. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 10: 2-15.Santonen, Teemu, Kaivo-oja, Jari, Antikainen, Maria (2011) National Open Innovation System (NOIS): Defining a Solid Reward Model for NOIS. International Journal for Innovation and Regional Development (IJIRD). Volume 3, Number 1, January 2011 , pp. 12-25.
 • Valovirta, Ville - Nieminen, Mika - Pelkonen, Antti - Turkama, Petra - Heikura, Tuija - Lindman, Juha - Inkinen, Sam & Kaivo-oja, Jari (2011) Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet. [The challenges of systemic changes and possibilities of new innovation policy]. Tekesin katsaus 286/2011. Tekes. Helsinki. 57 s. 
 • ...

  

Julkaisutoimintaa v. 2010:

Kaikki Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuonna 2010 julkaistut artikkelit, kirjat yms. löytyvät oheisesta Turun yliopiston laatimasta koosteesta:

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut 2010

 

Julkaisutoimintaa v. 1992-2009:

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena. Julkaisutiedot ovat selattavissa myös Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokannassa


Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut vuosina 1992-2009

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
koukku.jpg
KOUKKU-hankkeessa on
tutkittu nuorten koulutusvalintoihin
vaikuttavia tekijöitä ja kehitetty
työkaluja valinnan tekemisen
tueksi. Tutkimuksen tulokset on
julkaistu artikkelikokoelmana
hankkeen nettisivuilla:
www.koukkuun.fi.