in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2013
​Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho  

Energy Futures 2030. Toward the Neo-Growth paradigm of the Sixth-Wave Era.

FFRC eBOOK 1/2013, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
69 p. ISBN 978-952-249-150-3.
 

This report presents the results of the Futures Clinique on Energy Futures 2030, conducted in December 2012 to assist in preparations for the new sustainable energy research programme for the Academy of Finland. The aim of the Futures Clinique was to envision the energy system for future Finland. The working reached towards 2030, and was framed by the four generic scenarios as proposed by Jim Dator – Continued Growth, Collapse, Disciplined Society, and Transformation. The concepts of Neo-Growth, Kondratieff’s Sixth Wave, and The Third Industrial Revolution, were applied to describe the broad societal change. The results of the Futures Clinique envisioned a society of distributed energy of diverse energy solutions, local production and consumption, local and responsible lifestyles, bottom-up power relations and systems-sensitive pervasive sustainability.

  

 Miia Kinnunen

Tampereen ympäristön tulevaisuus 2050. Skenaarioraportti.

Tutu e-julkaisuja 2/2013, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
45 s. ISBN 978-952-249-256-2. 

Tampereen kaupungin ympäristön tulevaisuusraportin 2050 on tilannut Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikkö, ja se on toteutettu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Raportti on tarkoitettu Tampereen uuden kaupunginvaltuuston (2013-2016) kaupunkistrategiatyön tausta-aineistoksi.

Tulevaisuusraportin keskeinen anti ovat vuoteen 2050 ulottuvat skenaariotarinat, jotka kuvaavat ympäristön tilaan liittyvien keskeisten tekijöiden mahdollisia kehityslinjoja. Skenaariotarinoiden ajatuksena on herättää keskustelua ja innostaa pohtimaan tulevaisuuden mahdollisia kehityspolkuja ja toisaalta niitä mahdollisuuksia, joita tämän päivän päätöksenteolla on. Tässä raportissa kuvataan skenaarioiden kannalta merkityksellisten tekijöiden nykytila, sekä pohditaan niitä toimenpiteitä ja toimijoita, joita tavoiteltavan tulevaisuuden kannalta tarvitaan.

 

Käkönen, Mira – Karhunmaa, Kamilla – Bruun, Otto – Kaisti, Hanna – Tuominen, Visa – Thuon, Try & Luukkanen, Jyrki

Climate Mitigation in the Least Carbon Emitting Countries.
Dilemmas of Co-benefits in Cambodia and Laos

FFRC eBOOK 3/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
121 p. ISBN 978-952-249-257-9.

Development has entered a time where it cannot be thought of without reference to climate change. While historically development in the industrialized countries has to a great extent been driven by a fossil fuel based economy, this option is no longer seen as viable for developing countries, which are expected to pursue different pathways of development. At the same time, the impacts of a changing climate affect the poorest countries and populations disproportionately, and multilateral policy declarations signed by most countries underline that there must be an effort to prevent and mitigate this. The effects of climate change onto development policies and practice is also reflected in donor countries’ change in perception. Donor countries have begun increasingly integrating climate change objectives into development cooperation programmes and official development assistance (ODA). While significant in terms of discontinuing support to fossil fuels and attempting to increase resilience, this trend also brings into the fore new dilemmas. The main dilemma which emerges – and is explored further in this book – is when development cooperation finance is used in the least developed countries for projects and policies which are principally oriented towards climate change mitigation.  

This e-book has been carried out under the COOL-project (Adequacy of Climate Change Mitigation Initiatives in Laos and Cambodia: Comparing Options and Analysing Obstacles in Local Context), a commissioned research funded by the Ministry of Foreign Affairs of Finland. 

 

Katariina Heikkilä & Anna Kirveennummi

Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä. 
Luonnosta hyvinvointia, palveluja ja liiketoimintaa

Tutu e-julkaisuja 4/2013. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
35 s. ISBN 978-952-249-260-9.


Luonnolla ja viherympäristöillä on monia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Nämä hyvinvointivaikutukset toteutuvat yksilöllisten kokemusten kautta. Tässä raportissa esitellään luontokokemusten tuottamiseen liittyviä haasteita ja toimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin ja luontolähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi. Tavoitteena on luoda keskeisten trendien ja megatrendien pohjalta yleiskatsaus niihin lähivuosikymmenten toimintaympäristöihin, joissa voi tulevaisuudessa avautua uusia mahdollisuuksia ympäristöjen ja palveluiden kehittämiseen. Raportissa pyritään katsomaan asioita eri näkökulmista, vaikka ne voisivat olla ilmentymiä keskenään ristiriitaisistakin asioista. Erilaisten ilmiöiden rajapinnoilla ja törmäyksissä voi syntyä kiinnostavia uusia asioita keskusteluun. Julkaisu on tuotettu Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Luonnosta hyvinvointia”.
  


Visa Tuominen, Tytti Pasanen, Ilkka Keskiväli, Hanna Lakkala, Orkide Akgün, Jyrki Luukkanen, Jari Kaivo-oja & Juha Panula-Ontto

Energy, Environment and Livelihoods in the Lao PDR. Results from a 2011 Household Survey

FFRC eBOOK 5/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
164 p. ISBN 978-952-249-261-6.

This report presents the main results of a household survey collected in 2011. The data was originally collected for FFRC project Interlinkages between energy and livelihoods - Data, training and Scenarios for sustainable energy planning in Laos (INES), funded by the Energy and Environment Partnership (EEP) with the Mekong Region, financed by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the Nordic Development Fund. The demographic profile of the households was surveyed first. The actual questions were related to the following topics: (1) household assets, (2) livelihood activities, (3) income and liabilities, (4) food security and (5) survival strategies, (6) energy use; and (7) environment. This publication is also organized according to these research themes. While the section exploring residential energy use was fairly extensive and utilized throughout the project, the other themes received less attention. The main reason for compiling this e-book was to disseminate all the key results from the survey, especially those with little publicity so far. Similar, recent household level data from Laos is not currently available from any other sources, as far as we know. Thus, this e-Book report provides unique results on the Laotian society and economy based on the household survey findings. 
 


Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas & Juho Ruotsalainen

Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista 

Tutu e-julkaisuja 6/2013. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
35 s. ISBN 978-952-249-262-3.
 
Kuntien ja kuntayhtymien julkiset hankinnat ovat laajuudessaan erittäin merkittävä tekijä sekä kunnan talouden, asukkaiden, yritysten että kuntapalvelujen näkökulmasta. Paitsi toimintakyvyn säilyttämiseksi ja palveluvelvoitteiden täyttämiseksi, niitä voidaan käyttää nimenomaisesti myös elinvoimajohtamisen välineenä. Kuntien hankinnat (KUHA) -hankkeen loppuraportissa on jäsennetty tätä mahdollisuutta kuuden pilottikunnan aineiston avulla ja hahmotettu, mitä kunta-alan hankintoihin kytkeytyvä elinvoimajohtaminen voisi olla. KUHA-hanke on ollut osa suurempaa Kuntaliiton ”Elinvoiman eväät” -hankekokonaisuutta. Elinvoimalla on monta ulottuvuutta: kunnan talous, asukkaat, yritykset ja kuntapalvelut. Tästä syystä myös elinvoiman johtaminen kiinnittyy useisiin kokonaisuuksiin, joissa kunnan tulisi yksin tai yhdessä muiden kanssa kyetä säilyttämään toiminta- ja kilpailukykynsä uudistumalla ja kehittymällä. Elinvoiman eväät ovat hajallaan, mutta niitä voi silti organisoida johdettavissa olevaan muotoon.
 

Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen

Kuviteltu kaupunki. Elävä esikaupunki -hankkeen 3. Tulevaisuusklinikka ”Solutions” 24.9.2013.

Tutu e-julkaisuja 7/2013. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
69 s. ISBN 978-952-249-265-4.

Tässä raportissa esitellään Tekesin Tila-ohjelmaan kuuluvan ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen koordinoiman Elävä esikaupunki -hankkeen (ELOISA) kolmannen Tulevaisuusklinikan ”Solutions” tulokset. Elävä esikaupunki -hankkeen Tulevaisuushaasteetosion toteutti Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus kolmena Tulevaisuusklinikkana vuosina 2011–2013.

Kolmen Tulevaisuusklinikan jatkumossa sovellettiin kalifornialaista Perspectives – Opportunities – Solutions -etenemismallia. Aiheen käsiteanalyysin ja historiallisten perspektiivien tarkasteluista ja projisoinnista tulevaisuuteen siirryttiin konkreettisemmin mahdollisuuksien tunnistamiseen ja lopulta toivottujen esikaupunkiin liittyvien tulevaisuuskuvien hahmottamiseen. Lisäksi sovellettiin Tulevaisuusklinikka-prosesseissa kehitettyä ”Toivo ja toteuta” (Dream and Do) -lähestymistapaa, jossa korostetaan datorilaisittain suoraan toivottujen tulevaisuuksien generointia. Sen jälkeen luodaan konkreettisia kytkentöjä toivottujen tuevaisuuksien toteutumiseen johtaviin polkuihin ja toimenpiteisiin sekä osallistuvaan sitoutumiseen. 
  


Nina Jentl & Juha Kaskinen (editors)

To be Young! Youth and the Future. Proceedings of the Conference “To be Young! Youth and the Future”, 6–8 June 2012, Turku, Finland

FFRC eBOOK 8/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
143 p. ISBN 978-952-249-266-1.

What does it mean to be young today and what will it mean in the coming years in this rapidly changing world? What the future of youth could be and look like? The aim of the “To be Young” conference in July 2012 was to perceive and create futures through the eyes of today’s youth, adults and decision makers for the young people of the future. The course of a youth’s life, both today and toward the future covers an entire spectrum of reality. Focusing on faith in young people, their ability and determination to build an inevitably different and in many ways and hopefully improved world for us all to live in was the focal point of this conference.

This book collects some of the presentations and papers presented in the conference. Articles selected in this book cover several approaches of youth research. Topics include politics, education, gender questions, futures methodologies, young immigrants just to mention a few. We thank the authors and referees for their work. The conference was organized in association with the Finland Futures Academy and the Finnish Youth Research Network. The “To Be Young” conference marked Finland Futures Research Centre’s 14th Annual International Conference and its 20th Anniversary celebrating twenty years of academic research, education and development work. 
 


Hanna Heino

Utilisation of Wave Power in the Baltic Sea Region 

FFRC eBOOK 9/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
43 p. ISBN 978-952-249-272-2.

Renewable energy is the important issue at moment. It is hoped, that the renewable energy gives one solution to increasing energy demand and has also a positive effects on climate change. Wave energy is one source of renewable energy, which has not yet been exploited to a large extent. The potential of wave energy is estimated to be about the same as the economic potential of wind or hydropower in the world (10000-15000 TWh). The development of wave energy has been a difficult process though. It is more expensive to carry out the experiments and model testing off-shore and in harsh conditions than on shore. Wave energy has a potential as a truly renewable, sustainable energy source also in the Baltic Sea. Even though the main focus has been in the great oceans, a large portion of the world potential in wave energy resources are found in sheltered and calmer seas. In the Baltic Sea alone, the potential is calculated to be 24 TWh (Bernhoff et al. 2006). The wave power is suitable for local electricity production in coastal areas. It can also be an answer for energy security in the archipelago and coastal areas. This report is compilation of information from different sources. It starts from the global view about the ideas of energy use and demand, and then goes to the important role of the European Union. Next it takes a peak to renewable energy forms, before concentrating on wave energy. From wave energy it moves to Baltic Sea region, it characteristics and the regions potential to generate wave energy.
 


 

 

Asiasana:
Tagit: