in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2017

Hario, Pasi – Parkkinen, Marjukka – Siivonen, Katriina & Tuittila, Satu

Historian museo Turkuun
Osallisuusverstasprosessin tulokset

Tutu eJulkaisuja 1/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
49 s. ISBN 978-952-249-471-9, ISSN 1797-1322

Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä. Osana uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun kaupungin museopalvelut antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumien järjestämisestä. Työskentelylle asetettu tavoitevuosi on 2029. Maailma ja sen myötä myös museot ovat jatkuvassa muutoksessa. Osallistujien foorumeissa visioima uudenlainen Historian museo tuo neljän tulevaisuuskuvan muodossa erilaisia ajatuksia globaaleihin haasteisiin ja kykenee siten vastaamaan ajankohtaisten megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin. Tulevaisuuskuvat

  • Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa kanssa.
  • Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva museo. 
  • Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin suhteisiin eri aikoina.
  • Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan museon ja paikallisten yritysten tarjonnasta.
Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.
 

 
 

 

Asiasana:
Tagit: