in English
 
 
Tutu e-julkaisut 2017

Hario, Pasi – Parkkinen, Marjukka – Siivonen, Katriina & Tuittila, Satu

Historian museo Turkuun
Osallisuusverstasprosessin tulokset

Tutu eJulkaisuja 1/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
49 s. ISBN 978-952-249-471-9, ISSN 1797-1322

Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä. Osana uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun kaupungin museopalvelut antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumien järjestämisestä. Työskentelylle asetettu tavoitevuosi on 2029. Maailma ja sen myötä myös museot ovat jatkuvassa muutoksessa. Osallistujien foorumeissa visioima uudenlainen Historian museo tuo neljän tulevaisuuskuvan muodossa erilaisia ajatuksia globaaleihin haasteisiin ja kykenee siten vastaamaan ajankohtaisten megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin. Tulevaisuuskuvat

  • Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa kanssa.
  • Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva museo. 
  • Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin suhteisiin eri aikoina.
  • Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan museon ja paikallisten yritysten tarjonnasta.
Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.
 

Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka & Ruotsalainen, Juho
FFRC eBOOK 2/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku
114 p. ISBN 978-952-249-474-0, ISSN 1797-1322
 

This report presents the results of an International Symposium "Clean Disruption for Abundant Futures",  which was organised as a futures clinique of the Neo-Carbon Energy project and Summer School of the Finland Futures Academy, as well as Helsinki Node’s Millennium Forum at Museum of Contemporary Arts Kiasma, Helsinki, June 7–8, 2016.

The two-day futures clinique focused on the topics of energy, internet, clean disruption, new organisation practices and futures of communities. The objective of the event was to address possible fu-tures and related societal transition towards the convergence of energy and internet. In the clinique, abundant futures defines the stance towards futures, as ample resources would be available in such a system. This, in turn, affects social relations and communities of the future.

 The clinique generated futures dialogue that consisted of expert lectures, commenting and discus-sion, as well as intermittent working sessions in small groups. The keynote speeches gave input for the group work, where participants probed the abundant futures in six breakout groups. The four transformational scenarios of the Neo-Carbon Energy project were used as material for the groups’ foresight work.

This dialogue and elaborations on abundant futures and renewable energy are documented in this report. Four recurring themes can be identified from the group work. Perhaps the most common is the idea of so-called “post-institutional” future of tribal-like communities. Another frequent theme is the change of the concept of work through i.e. automatisation and hybridisation of work and leisure. The third theme describes immaterial values and the significance of meaningfulness. Finally, the fourth theme identified in the results addresses the possible social drawbacks of the future. Conse-quently, the clean disruption for abundant futures is a cornucopia with huge potential, but by no means automatically only beneficial. Critical mindset is needed both for the decision phase and implementation ways of clean disruptive technologies, practices, lifestyles, and regulation.
 


Heinonen, Sirkka – Vähäkari, Noora & Karjalainen, Joni:

FFRC eBOOK 3/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
63  p. ISBN 978-952-249-476-4, ISSN 1797-1322.

This report presents the results of the “Neo-Carbon Energy World – What Opportunities for Chile?”, a futures clinique organised at the Chilean Intellectual Property Institute INAPI in Santiago de Chile 24th October 2016, jointly by Finland Futures Research Centre of the University of Turku and Consejo Chileno Prospectiva y Estrategia (CChPE).

Chile is a case study conducted in the foresight part of the Neo-Carbon Energy project. Chile is a country with robust renewable energy resources, which has received high attention by international investors and has led to a dramatic increase in the uptake of solar energy in the country. Chile is also a pioneer in economic development in Latin America, thanks to its steady political and economic conditions. The country keeps on investing in education to catalyze socio-economic development, but remains underpinned by the deepest inequalities in OECD countries.
 


Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka – Ruotsalainen, Juho &
Zavialova, Sofia (with Sofi Kurki, Leena-Maija Laurén, Hazel Salminen & Amos Taylor) 

SURPRISING ENERGY FUTURES
Neo-Carbon Energy Futures Clinique V

FFRC eBOOK 4/2017, Finland Futures Research Centre, University of Turku.
150 p. ISBN 978-952-249-477-1, ISSN 1797-1322.

This report describes the process and results of futures clinique Surprising Energy Futures: Anticipating Discontinuities and Testing Resilience of Renewable Energy World with Black Swans, held on 17 May 2017 at Sitra, Helsinki. The event was the fifth futures clinique within the foresight part of the research project Neo-Carbon Enabling Neo-Growth Society – Transformative Scenarios 2050, conducted by Finland Futures Research Centre. The aim of the event was to contribute to the four transformative societal scenarios of Neo-Carbon Energy project. The event consisted of presentations and intermittent working sessions. Dr. Karlheinz Steinmüller discussed the topic of Black Swans and VUCA World, with comments by Prof. Jarno Limnéll.


Nieminen, Anne

Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys

Tutu e-julkaisuja 5/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
32 s. ISBN 978-952-249-478-8, ISSN 1797-1322.

Tämän aurinkoenergiaraportin tavoitteena oli selvittää, miten aurinkoenergian käyttöä voidaan lisätä ja mitkä tekijät tällä hetkellä hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja käyttöönottoa. Selvitys on tehty yhteistyössä Turun kaupungin, Turku Energian, Turun yliopiston ja Sitran kanssa. Tutkimukseen haastateltiin Turun seudulla toimivia isännöitsijöitä ja kiinteistöstä vastaavia henkilöitä, sekä tehtiin neljä yksityishenkilöille suunnattua ryhmähaastattelua. Ryhmähaastatteluihin osallistui aurinkopaneelien omistajia, sekä niitä joilla ei paneeleja ollut. Lisäksi kahdessa aurinkoenergiaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä tehtiin pienimuotoinen kysely aurinkoenergian hankinnasta ja palvelutarpeista. 

 

 

 
Asiasana:
Tagit: