in English
 
 
Tutu e-julkaisuja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut Tutu e-julkaisuja -sarjaa vuodesta 2006 alkaen. Sarja on luettavissa pdf-muodossa sivuillamme.
 
 

Uusimmat Tutu e-julkaisut: 

Hario, Pasi – Parkkinen, Marjukka – Siivonen, Katriina & Tuittila, Satu

Historian museo Turkuun
Osallisuusverstasprosessin tulokset

Tutu eJulkaisuja 1/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
49 s. ISBN 978-952-249-471-9, ISSN 1797-1322.
 

Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä. Osana uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun kaupungin museopalvelut antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumien järjestämisestä. Työskentelylle asetettu tavoitevuosi on 2029. Maailma ja sen myötä myös museot ovat jatkuvassa muutoksessa. Osallistujien foorumeissa visioima uudenlainen Historian museo tuo neljän tulevaisuuskuvan muodossa erilaisia ajatuksia globaaleihin haasteisiin ja kykenee siten vastaamaan ajankohtaisten megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin.

Tulevaisuuskuvat:

  • Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa kanssa.
  • Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva museo. 
  • Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin suhteisiin eri aikoina.
  • Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan museon ja paikallisten yritysten tarjonnasta.
Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.
 

Heinonen, Sirkka  Karjalainen, Joni Helle, Aino & Nisula, Sakari

Argentinian Energy Landscapes
Case Study of the Neo-Carbon Energy Project

FFRC eBOOK 12/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
84 p. ISBN 978-952-249-469-6, ISSN 1797-1322.

This report is a country study of Argentina of the foresight part of Neo-Carbon Energy project. In this research project, a new renewable energy based energy production, storage system and prod-ucts are being developed by VTT Technical Research Centre of Finland, Lappeenranta University of Technology (LUT) and University of Turku, Finland Futures Research Centre (FFRC). In the neo-carbon system, energy is produced mainly by solar and wind technologies, can be stored into various forms, and fossil-based products are substituted with synthetic processes based on renewable electricity. These processes are also called power-to-X technologies.

Energy futures do not only concern energy production technologies because an energy transition affects the whole-of-society. The future energy system and energy landscape are influenced by people’s values and lifestyles. Therefore, it is important to explore different scenarios of how neo-carbon energy system can affect a society, businesses, individual’s lives and relationships. In this case study, Argentina’s renewable energy futures are explored and discussed. The study also presents results of an expert survey and explores the potential of neo-carbon energy solutions in Argentina.

 

Ruotsalainen, Juho Heinonen, Sirkka Karjalainen, Joni Parkkinen, Marjukka Laurén, Leena-Maija & Salminen, Hazel

The Fuzzy Futures of Neo-Carbon Work
Neo-Carbon Futures Clinique II

FFRC eBOOK 11/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
72 p. ISBN 978-952-249-468-9, ISSN 1797-1322.

This report documents and analyses the results of a Neo-Carbon Futures Clinique held at Hotel President in Helsinki 13 April 2016. At the Futures Clinique workshop groups anticipated possible futures of peer-to-peer work that is self-organised by the workers. The Futures Clinique is part of the Neo-Carbon Energy research project. The foresight part of the project is concerned with studying the futures of peer-to-peer societies enabled by the proposed Neo-Carbon energy system. Such a system would be a distributed, renewable energy system that empowers citizens by providing them with cheap, clean and abundant energy and materials. In this project, possible futures of a peer-to-peer society are studied through four scenarios (Heinonen et al. 2016), which provided the framework also for this Futures Clinique.

The results of the Futures Clinique were summarised and refined into seven categories, each illuminating different aspects of the possible futures of peer-to-peer work. Common to the categories is the strengthening of values other than economic as the main drivers in economy and society. 

 

Apostol, Oana

Sustainability Best Practices.
Benchmarking Results of the SUSTIS Project.

FFRC eBOOK 10/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
76 p. ISBN 978-952-249-425-2, ISSN 1797-1322.

This study has been conducted as part of the Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project in order to benchmark sustainability practices extant in industries that share similar characteristics with shipbuilding industry. The information provided by this study is intended to be used during the mapping of sustainability arguments and eventual implementation of sustainability within the targeted company.
  


Heikkilä, Katariina

Perspectives to Sustainability in the Shipbuilding Network.
Interview Results of the SUSTIS Project.

FFRC eBOOK 9/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku.  
17 p. ISBN 978-952-249-424-5, ISSN 1797-1322.

Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS) project concentrates on collecting, combining, and utilization of sustainability information of materials and manufacturing processes for creating sustainability based value in shipbuilding. The purpose is to seek and define possible sustainability indicators in the life cycle of the ship.

This interview report belongs to the first phase of the project. The target of the interviews was to create an overview of how different actors in the shipbuilding industry understand the dimensions of sustainability issues currently and what are the possibilities and challenges to promote the use of sustainability information in the near future among the different actors in the value chain. 
 


 

Asiasana:
Tagit:

Tutu e-julkaisuja
FFRC eBOOKs
ISSN 1797-1322