in English
 
 
Tutu-julkaisut 2006-2000

Tutu-julkaisut 2006​

FFRC-publications 1/2006:
Kaskinen, Juha - Ahvenainen, Marko - Rodenhäuser, Ben - Daheim, Cornelia - Van Doren, Pascale & Ropars, Gervaise (2006) Rethinking Regional Performance in the Knowledge Society. Foresight as a Tool for European Regions. 85 p. ISBN 951-564-351-1.   

FFRC-publications 2/2006:
 
FFRC-publications 3/2006:
Vinnari, Markus - Luukkanen, Jyrki & Kaivo-oja, Jari (2006) Visionary Leadership as a Tool for Eco-efficiency in Organiations: Developing an Integrated Conceptual Model. 29 p. ISBN 951-564-355-4.
 
Tutu-julkaisuja 4/2006:
 
Tutu-julkaisuja 5/2006:
Hietanen, Olli - Lauttamäki, Ville - Vehmas, Jarmo - Heikkilä, Juha & Lehmann-Chadha, Martin (2006) Jätealan megatrendit ja haasteet Euroopassa. Loppuraportti. 170 s. ISBN 951-564-399-6.
 
Tutu-julkaisuja 6/2006:
Hietanen, Olli - Kaivo-oja, Jari - Lauttamäki, Ville & Nurmi, Timo (2006) Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia. Loppuraportti Tulevaisuusverstaista. 386 s. ISBN 951-564-401-1.
 

Tutu-julkaisut 2005

Tutu-julkaisuja 1/2005:
Wilenius, Markku (2005) Yhteiskunnallisen ennakoinnin rooli tulevaisuuden haasteiden tunnistamisessa. 86 s. ISBN 951-564-182-9.   

FFRC-publications 2/2005:
Luukkanen, Jyrki - Vehmas, Jarmo - Kinnunen, Venla - Kuntsi-Reunanen, Eeva & Kaivo-oja, Jari (2005) Converging CO2 Emissions to Equal per Capita Levels. Mission Possible? 139 p. ISBN 951-564-282-5. Price: 20 €. Pdf available on request: jyrki.luukkanen(a)utu.fi.
 
Tutu-julkaisuja 3/2005:
Helander, Niina - Kirveennummi, Anna - Merikanto, Maria - Rubin, Anita & Siivonen, Katriina (2005) Kulttuurin kulmakivet. Varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita. 318 s. ISBN 951-564-285-X. Painos loppu.
 
FFRC-publications 4/2005:
Aaltonen, Mika - Barth, Theodor - Casti, John L. - Mitleton-Kelly, Eve  & Sanders, T. Irene (2005) Complexity as a Sensemaking Framework. 119 p. ISBN 951-564-286-8. Price: 20 € (not available on-line)
 
Tutu-julkaisuja 5/2005:
Heikkilä, Juha (2005) Kansalainen Turun seudun tietoyhteiskunnassa. 100 s. ISBN 951-564-287-6. Hinta: 20 €.
 
FFRC-publications 6/2005:
Hietanen, Olli (ed.) University Partnership for International Development. Finnish Development Knowledge. 315 p. ISBN 951-564-290-6. Price: 30 €.
 

Tutu-julkaisut 2004

Tutu-julkaisuja 1/2004:
Hietanen, Olli - Heinonen, Sirkka - Kiiskilä, Kati - Lyytimäki, Jari & Rosenström, Ulla (2004) Kestävän tietoyhteiskunnan indikaattorit. Indicators of Sustainable Information Society. 53 s. 

Tutu-julkaisuja 2/2004:
Hietanen, Olli - Heinonen, Sirkka - Kiiskilä, Kati - Lyytimäki, Jari & Rosenström, Ulla (2004) Ekotietoyhteiskunta - kriteerit ja toimintamahdollisuudet. Loppuraportti. 96 s.

Tutu-julkaisuja 3/2004:
Rubin, Anita & Linturi, Hannu (2004) Muutoksen tuulissa. Pienten lukioiden tulevaisuudenkuvat. 154 s. 
 
Tutu-julkaisuja 4/2004:
 

Tutu-julkaisut 2003

Tutu-julkaisuja 1/2003:
Härkönen, Ene (2003) Varsinais-Suomi hyvin toimivaksi kestävän kehityksen tietoyhteiskunnaksi Euroopassa 2005. Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategia 2002-2005. 48 s. 

Tutu-julkaisuja 2/2003:
Nurmi, Timo (2003) Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti. 47 s. Yrittäjyyden uusi kuva 2020 -hankkeen loppuraportti on julkaistu erillisenä raporttina, ja se on luettavissa sivuillamme pdf-muodossa.

Tutu-julkaisuja 3/2003:
Hietanen, Olli & Siivonen, Katriina (2003) Tietoyhteiskunta, kestävä kehitys ja kulttuuri. 67 s.
 
Tutu-julkaisuja 4/2003:
Heinonen, Sirkka - Hietanen, Olli - Härkönen, Ene - Kiiskilä, Kati & Koskinen, Laura (2003) Kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan SWOT-analyysi. 46 s.
 
Tutu Publications 5/2003:
 
Tutu Publications 6/2003:
Keskinen, Auli - Aaltonen, Mika & Mitleton-Kelly, Eve (2003) Organisational Complexity. 82 p.
 
Tutu Publications 7/2003:
 
Tutu Publications 8/2003:
 

Tutu-julkaisut 2002

Tutu-julkaisuja 1/2002:
Hietanen, Olli - Kaskinen, Juha & Takala, Anu (2002) KEKETU-verkostoanalyysi. Seudulliset strategiset verkostot innovaatiotekijöinä ja sosiaalisena pääomana. 28 s.

Tutu-julkaisuja 2/2002:
Hietanen, Olli (toim.) (2002) Taitoyhteiskunta osallistumisen edistäjänä. 57 s.

Tutu-julkaisuja 3/2002:
Hietanen, Olli & Heinonen, Sirkka (2002) SIS 2010. Kouvolan kaupungin kestävän tietoyhteiskunnan visio. 35 s.

Tutu-julkaisuja 4/2002:
Ahokas, Ira (2002) Tietoyhteiskunnan vaikutukset ammattirakenteeseen nykyisissä Euroopan Unionin maissa sekä jäsenehdokasmaissa. 92 s. Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Turun yliopiston maantieteen laitos.
 
Tutu Publications 5/2002:
 
Tutu Publications 6/2002:
Kaivo-oja, Jari - Marttinen, Jouni & Varelius, Jukka (2002) The Role of Employment and Economic Development Centres in the Finnish Regional Foresight system. 31 p.
 
Tutu Publications 7/2002:
 
Tutu-julkaisuja 8/2002:
 
Tutu-publikationer 9/2002:
Siivonen, Katriina & Grönholm, Björn (2002) Framtidsscenarier för Åboland. Projektets slutrapport. Framtidsforskningsinstitutut vid Åbo handelshögskolan och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. 102 s.
 

Tutu-julkaisut 2001

Tutu-julkaisuja 1/2001:
Kaivo-oja, Jari & Rajamäki, Risto (2001) Suomalaisten charter-matkustamiset Välimeren alueelle vuosina 1975-1998: trendi- ja suhdannekehityksen analyysi sekä markkinakehitystä koskevia tilastollisia perustarkasteluja. 44 s.

Tutu-julkaisuja 2/2001:
 
Tutu Publications 3/2001:
 
Tutu Publications 4/2001:
Tapio, Petri & Willamo, Risto (2001) Environmental Problems - What, Why and How? 22 p.
 
Tutu-julkaisuja 5/2001:
 

Tutu-julkaisut 2000

Tutu Publications 1/2000:
Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari - Vehmas, Jarmo & Tirkkonen Juhani (2000) Climate change policy options for the European Union: analyses of emission trends and CO2 efficiency. 49 p. Price: 10 €.
 
Tutu Publications 2/2000:
Tapio, Petri (2000) Scenarios for Traffic CO2 Policy in Finland for 2025. 25 p. 

Tutu-julkaisuja 3/2000:
Otronen, Merja (2000) Vertailututkimus tietoteknologiayritysten ympäristöasioiden hoidosta ja käsityksistä kestävän kehityksen tietoyhteiskunnasta: Ericsson, Motorola ja Nokia. 46 s.

Tutu-julkaisuja 4/2000:
Kaivo-oja, Jari & Rajamäki, Risto (2000) Valuuttakurssi ja suhteellinen hintataso ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymistrendien muokkaajan: Valuuttakurssien ja suhteellisen hintatason yhteydet 16 ulkomaan matkailijoiden yöpymiseen Suomessa vuosina 1972-1997. 45 s.

Tutu-julkaisuja 5/2000:
Kaivo-oja, Jari (2000) Asiantuntijakäsityksiä tietoyhteiskunnan tulevasta kehityksestä. 37 s.

Tutu-julkaisuja 6/2000:
Kaskinen, Juha (2000) Kuntien ympäristöbarometri - hyvän indikaattorijärjestelmän perusteet. Metodinen harjoitus. 117 s.

 

 

Asiasana:
Tagit: