in English
 
 
Tutu-julkaisut 2008

Aalto, Hanna-Kaisa  Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo

Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030  menestyksen eväät tulevaisuudessa. Hankkeen loppuraportti.

​Tutu-julkaisuja 1/2008. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
58 s. ISBN 978-951-564-545-6. Painos on loppu.


”Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 – menestyksen eväät tulevaisuudessa” -projekti toteutettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuosina 2006-2008. Opetusministeriön rahoittaman ESR-tutkimuksen kohteena oli yhteiskunnallisen muutoksen ja murrosajan vaikutukset yleissivistykseen ja osaamiseen työelämässä vuonna 2030. Projektissa on kehitetty ja monipuolistettu ennakointimenetelmiä sekä tuotettu koulutusjärjestelmän toimijoille uusia ajatuksia ja uutta materiaalia tulevaisuuden päätöksenteon tueksi, toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja uusien toimintamallien ja -tapojen löytämiseksi.

 


 
Koskela, Marileena

Ympäristöasenteet ja -toiminta kuntaorganisaatioissa. Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit.

Tutu-julkaisuja 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu.
77 s. ISBN 978-951-564-547-0. Painos on loppu.
 
Kunnissa on tehty suunnitelmallista ympäristötyötä jo vuosia. Osana tätä työtä Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat sopineet yhteisistä kestävän kehityksen indikaattoreista. Yksi näistä indikaattoreista on työntekijöiden ympäristöasenteita ja -tietoisuutta selvittävä mittari. Tämän hankkeen tarkoituksena oli luoda ympäristöasenne- ja toimintakysely, jonka avulla kunnat voivat jatkossa omatoimisesti selvittää työntekijöidensä ympäristöön liittyviä asenteita. Hankkeessa myös selvitettiin tutkimuksessa mukana olevien kaupunkien; Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan, työntekijöiden ympäristöasenteita.
 
 
 
Asiasana:
Tagit: