in English
 
 
Tutu-julkaisut 2011

Linturi, Hannu & Rubin, Anita

Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 

Tutu-julkaisuja 1/2011, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 171 s.
ISBN 978-952-249-060-5. Hinta 20 €. 
 

Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometrin tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaista tietoa oppimisen, koulutuksen, koulun ja osaamisen tulevaisuuden haasteista. Barometri toteutetaan delfoi-tutkimuksena ja väittämien kautta tarkastellaan odotuksia, toiveita ja pelkoja. Tavoitteena on kartoittaa sitä, millä tavalla kahden eri paneelin asiantuntijat näkevät kunkin tarkasteltavan asian todennäköisyyden tulevaisuudessa ja miten toivottavana tai ei-toivottavana he sitä pitävät. 

Ensimmäinen Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri rakennettiin ja sen ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2010 Opetushallituksen tilauksesta. Sen yhtenä tavoitteena oli tukea erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelmatyön uudistamisprosessia, mutta barometrin luonteen mukaisesti kyselyjen teemat koskevat oppimisen ja osaamisen kokonaisuutta laajemmin. Tässä julkaisussa käydään läpi tuloksia ja analysoidaan oppimisen kentän mahdollisia muutoshaasteita vastauksista nousseiden kolmen näkökulman -- kiistan, dialogin ja ratkaisun -- avulla. Lisäksi tulosten pohjalta rakennetaan viisi oppimisen tulevaisuudenskenaariota.

Barometrin luonteen mukaisesti uusintakierrokset pyritään pitämään vuosittain, jotta ajan myötä tapahtuvia muutoksia odotuksissa ja tulevaisuuskuvissa pystytään seuraamaan.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

tutu-2011-1.jpg