in English
 
 
Tutu-julkaisuja -sarja
​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut omaa Tutu-julkaisuja -sarjaa vuodesta 2000 alkaen.
 
ISSN 1797-1284
 

Viimeisimmät Tutu-julkaisut:   

Heinonen, Sirkka & Karjalainen, Joni

Sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa
Uusi tarina Suomen tulevaisuudelle

Tutu-julkaisuja 1/2018, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

127 s. ISBN 978-952-249-514-3 (kirja), ISBN 978-952-249-515-0 (pdf), ISSN 1797-1284

Sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa – uusi tarina Suomen tulevaisuudelle on kertomus uusiutuvasta energiasta sekä sähköistymisen ja vertaisuuden periaatteiden yhteen kietoutumisesta. Niiden avulla olemme matkalla päästöttömään tulevaisuuteen.

Kirjassa esitetään uusi päästöttömän tulevaisuuden visio aina vuoteen 2050 asti. Sen tueksi kuvataan neljä skenaariota kertomuksina erilaisista muutoksen poluista. Samalla avautuu ikkuna koko energia-alan tulevaisuuden näkymien pohdintaan. Kirjassa esitellään usean vuoden ennakointityön ja kymmenien energiatutkijoiden uraauurtavat tulokset. Kirjaan liittyy oppimateriaalia, jonka löydät osoitteesta http://uusiavoinenergia.fi


 

​Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko – Pohjolainen, Pasi – Panula-Ontto, Juha – Kirveennummi, Anna – Auffermann, Burkhard & Kinnunen, Venla

Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 114 s. ISBN  978-952-249-472-6 (sidottu), ISBN  978-952-249-473-3 (pdf), ISSN 1797-1284.

Tässä tutkimuksessa on suunniteltu ja arvioitu ScenoProt-hankkeelle asetetun vision toteuttavia backcasting-skenaarioita. Vaihtoehtoiset skenaariopolut yhdistävät vuoteen 2030 asetetun vision nykyhetkeen. Vision keskeiset osatavoitteet kuvaavat Suomen proteiinijärjestelmää, joka edistää nykyistä järjestelmää paremmin kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Proteiinijärjestelmästä on vaikea tunnistaa murtautumiskohtaa, josta käsin systeemi olisi viritettävissä muutostilaan ja josta käsin olisi käynnistettävissä vision toteuttava monipolvinen vaikutusketju. Tähän on pyritty käyttämällä useita teorioita, aineistoja, menetelmiä ja tutkijoita. Systeemisen muutoksen hallitsemisen ja ennakoinnin suurimpia haasteita ovat tekijöiden yhteenkietoutuminen ja

monitulkintaisuus. Yhteenkietoutuminen tarkoittaa, että muutoksen ajurit, sisältöelementit, juonet, tahdit, tasot ja muodot kietoutuvat toisiinsa erilaisiksi kimpuiksi, hierarkioiksi ja osajärjestelmiksi. Monitulkintaisuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi lehmä voidaan tulkita tuotantovälineeksi, ravinnon lähteeksi, biojalostamoksi, huoltovarmuuskeskukseksi, päästölähteeksi, maisemanhoitajaksi, lauman jäseneksi, persoonaksi, lemmikiksi ja riiston kohteeksi. Siksi skenaariotkin ovat vain tietyillä periaatteilla toteutettu otos rajattomasta määrästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
   


 

 
 
Asiasana:
Tagit:

Tilaa Tutu-julkaisu
painettuna

Kunkin julkaisun hinnan löydät julkaisutiedon yhteydestä.
Hinta sisältää alv:n (9 %).

​  

 cover-1-2018.PNG

 

 

 

 

kansikuva-1-2017.JPG