in English
 
 
Tutu-julkaisuja -sarja
​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut omaa Tutu-julkaisuja -sarjaa vuodesta 2000 alkaen.
 
ISSN 1797-1284
 

Viimeisimmät Tutu-julkaisut:   

​Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko – Pohjolainen, Pasi – Panula-Ontto, Juha – Kirveennummi, Anna – Auffermann, Burkhard & Kinnunen, Venla

Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 114 s. ISBN  978-952-249-472-6 (sidottu), ISBN  978-952-249-473-3 (pdf), ISSN 1797-1284.

Tässä tutkimuksessa on suunniteltu ja arvioitu ScenoProt-hankkeelle asetetun vision toteuttavia backcasting-skenaarioita. Vaihtoehtoiset skenaariopolut yhdistävät vuoteen 2030 asetetun vision nykyhetkeen. Vision keskeiset osatavoitteet kuvaavat Suomen proteiinijärjestelmää, joka edistää nykyistä järjestelmää paremmin kansanterveyttä, ympäristökestävyyttä sekä omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Proteiinijärjestelmästä on vaikea tunnistaa murtautumiskohtaa, josta käsin systeemi olisi viritettävissä muutostilaan ja josta käsin olisi käynnistettävissä vision toteuttava monipolvinen vaikutusketju. Tähän on pyritty käyttämällä useita teorioita, aineistoja, menetelmiä ja tutkijoita. Systeemisen muutoksen hallitsemisen ja ennakoinnin suurimpia haasteita ovat tekijöiden yhteenkietoutuminen ja

monitulkintaisuus. Yhteenkietoutuminen tarkoittaa, että muutoksen ajurit, sisältöelementit, juonet, tahdit, tasot ja muodot kietoutuvat toisiinsa erilaisiksi kimpuiksi, hierarkioiksi ja osajärjestelmiksi. Monitulkintaisuus puolestaan tarkoittaa, että esimerkiksi lehmä voidaan tulkita tuotantovälineeksi, ravinnon lähteeksi, biojalostamoksi, huoltovarmuuskeskukseksi, päästölähteeksi, maisemanhoitajaksi, lauman jäseneksi, persoonaksi, lemmikiksi ja riiston kohteeksi. Siksi skenaariotkin ovat vain tietyillä periaatteilla toteutettu otos rajattomasta määrästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
 


Kuhmonen, Tuomas  Hyvönen, Katja  Panula-Ontto, Juha Saarimaa, Riikka Ahokas, Ira  Kaskinen, Juha  & Nurmi, Timo

Tutu-julkaisuja 1/2016
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto. 
81 s. ISBN 978-952-249-426-9 (painettu), ISBN 978-952-249-427-6 (pdf),
ISSN 1797-1284.
 
Tässä raportissa on esitetty tulokset ”Paikallisen ruuan tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset” -hankkeesta (PARTY). Hankkeessa laadittiin kirjallisuuskatsauksen ja tulevaisuusverstaiden pohjalta tulevaisuuskuvat neljän kestävän kehityksen ulottuvuuden varaan rakentuvista paikallisista ruokajärjestelmistä: lyhyestä, vihreästä, reilusta ja aidosta ketjusta. Lyhyen ketjun mahdollisen toteutumisen keskiössä ovat toimintatavat ja ketjun valtarakenteet, Vihreän ketjun tuotekehitys, teknologia ja innovaatiot, Reilun ketjun toimijuus ja tieto sekä Aidon ketjun kulttuuri, arvostus ja tuoteosaaminen. Tulevaisuuskuvien toteutumisella olisi asiantuntija-arvioiden perusteella suurimmat vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuden vahvistumiseen, ruokajärjestelmän sosiaalisen hyväksyttävyyden parantumiseen, aineettoman hyvinvoinnin lisääntymiseen ja ruokatuotannon kannattavuuden parantumiseen. Tulevaisuuskuvien hahmottaman ruokajärjestelmän lupaavimmat kehittämiskohteet olisivat asiantuntija-arvioiden perusteella kiertotalouden vahvistaminen, ympäristökuormitusta vähentävä tuotekehitys, paikallisen ruuan suosiminen julkisissa hankinnoissa ja ruokavalioiden muuttaminen kasvispainotteisemmiksi. Tulokset eivät ole ennusteita: ne antavat viitteitä siitä, mihin asioihin ruokajärjestelmän muutoksessa, kehittämisessä ja tutkimuksessa on syytä kiinnittää huomiota.
   

 

 
 
Asiasana:
Tagit:

Tilaa Tutu-julkaisu
painettuna

Kunkin julkaisun hinnan löydät julkaisutiedon yhteydestä.
Hinta sisältää alv:n (9 %).

​  

 

kansikuva-1-2017.JPG