in English
 
 
Tutu-julkaisut 2012
Kuhmonen, Tuomas

Maatilayritysten strategiat ja innovaatiot 

Tutu-julkaisuja 1/2012, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 56 s.
ISBN 978-952-249-138-1 (kirja), ISBN 978-952-249-139-8 (pdf). Hinta 20 €.
 

Strategiset valinnat ja uudistukset, innovaatiot, ovat maatilayritysten uudistumisen ydinprosessit. Aikavälillä 1996–2008 noin kolmannes maatilayrityksistä valitsi kasvun joko entisen tuotannon tai toiminnan monipuolistamisen muodossa. EU-jäsenyyden jälkeistä epävarmuuden määrää kuvaa hyvin se, että vuoden 1996 strategia-aikomuksensa toteutti lopulta noin 40 % maatilayrityksistä. Yleisimmät maatilayritysten toteuttamat innovaatiot liittyivät uusiin tuotantotapoihin ja uusiin tuotteisiin. Sekä strategiavalintoja että toteutettuja innovaatioita ennusti joukko taloudellisia ja rakenteellisia tekijöitä. Suuren epävarmuuden oloissa monien perinteisten tekijöiden (sijainti, yrityskoko, rahoitusasema, koulutus) ennustevoima oli heikko, kun taas yrittäperheeseen ja verkostoihin (yhteistyöhön) liittyvillä tekijöillä oli laajaa ennustevoimaa. Vuorovaikutustekijät korostuvat epävarmoissa olosuhteissa, jollaiset leimaavat myös maatilayritysten tulevaisuutta.

 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
tutu-2012-1.jpg