in English
 
 
Visio- ja strategiaprosessit

Olemme tehneet lukuisia visio- ja strategiaprosesseja hyvin erilaisten asiakasorganisaatioiden ja verkostojen kanssa. Keskeisiä teema-alueita ovat mm. tietoyhteiskuntakehitys, alueelliset kulttuuristrategiat, eri toimintojen, alojen, alueiden ja organisaatioiden strategiaprosessit.
 
Prosessit vaihtelevat luonnollisesti tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Konsepteja ja perusmalleja on erilaisia. Yhteistä eri lähestymistavoille ovat aktiiviset ja osallistumista edistävät toimintatavat. Visio- ja strategiaprosesseihin voi liittyä myös tutkimusvaihe, jossa tuotetaan alan tulevaisuustietoa.

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

"Osallistuin tänään matkailun
tulevaisuutta visiovaan työpajaan
parinkymmenen muun
matkailuammattilaisen kanssa.
Tilaisuuden veti Olli Hietanen
Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksesta... Hietanen
alusti tilaisuuden hyvin, lämmitti
aivoja avoimmuuteen:

… tulevaisuutta ei voi tietää, se
pitää tehdä;
… tulevaisuus on
kaikille avoin: kun astut tuosta
ovesta ulos, oletus on, että menet
varmaan kotia; mitä jos et
menekään, vaan valitset toisin?"

Lue lisää...