in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opinnot Avoimessa yliopistossa

​Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opinnot luovat yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään.

Opintokokonaisuus antaa käsityksen tulevaisuudentutkimuksen tieteellisestä traditiosta, perustiedot tulevaisuusajattelusta sekä tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opiskelija pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuudentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen perusteet, TUTU2, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU3, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä, TUTU4, 5 op
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, TUTU5, 5 op

Lue ajankohtaiset tiedot opinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta!

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja