in English
 
 
Unesco-professuuri: Oppiva yhteiskunta ja koulutuksen tulevaisuudet

Tulevaisuudentutkija Markku Wileniuksesta Unesco-professori

Unesco on myöntänyt Turun yliopistolle professuurin, jonka tavoitteena on hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen työkaluja köyhyyden poistamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi kehittyvissä maissa. Tehtävään on nimitetty tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius.
 
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon myöntämän professuurin tavoitteena on tukea tulevaisuustyötä kehittyvissä maissa. Professuurin toteutus konkretisoituu tulevaisuuksien lukutaidossa (futures literacy), joka on myös yksi Unescon ennakointiyksikön toiminnan ydinlähtökohta.  Professuurin tavoitteena on nelivuotiskauden aikana edistää globaalia tulevaisuuksien lukutaitoa koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan avulla. Tätä tehdään yhteistyössä Unescon ja muiden sopimuskumppaneiden kanssa.
 

Lue lisää Unesco-professuurin toiminnasta professuurin omilta verkkosivuilta: http://unescochair.utu.fi/   

 

 
 

 

 

Asiasana:
Tagit:

 

 

 

 Yhteystiedot:

 

Markku Wilenius
VTT, professori, dosentti
Unesco-professori 
markku.wilenius(a)utu.fi
Puh. 050 592 9121
 

Laura Pouru 
YTM, projektipäällikkö 
laura.pouru(a)utu.fi
Puh. 050 3290 711