in English
 
 
Aiemmin toteutettuja projekteja

Tämän osion alta löydät teema-alueittain kattavan otoksen aiemmin tekemistämme hankkeista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tutkimuskentällä. Linkitettyjen hankkeiden takaa löydät tarkempia tietoja kyseisestä hankkeesta.

> Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimustoiminta numeroina.

 

Aiemmin toteutettuja hankkeita


6aalto-nosto.jpgTekesin rahoittamassa Kuudes aalto -hankkeessa selvitettiin, miten Suomi voisi pärjätä taloudellisen kehityksen ns. Kondratieffin kuudennessa aallossa. Mikä voisi tehdä Suomesta aivan erityisen kuudennen aallon menestyjän? Hankkeessa pyrittiin myös ymmärtämään kehityksen äkkinäisiä muutoksia, jotka eivät noudata mitään formaattia – joita ei siis voi ennakoida. Lue lisää >>
 
 
beyond-nosto.jpgBeyond 2015 -projekti toteutettiin keskuksessa vuoden 2013 aikana. Sen tavoitteena oli tutkia miltä vuosituhattavoitteiden jälkeinen aika näyttää Keniassa ja Tansaniassa. Keskustelua vuosituhattavoitteiden jälkeisestä ajasta on käyty suurimmaksi osaksi kehitysapua antavien toimijoiden kesken. Tässä tutkimuksessa tuotiin esiin sellaisia kansallisten ja paikallisten toimijoiden ääniä, jotka eivät nouse helposti esiin kansainvälisillä areenoilla. Lue lisää >>

 

Yritysvastuutiedon hyödyntäminen ja soveltaminen ennakoivassa päätöksenteossa (WINCSR) -hanke toteutettiin keskuksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä vuosina 2010–2013. Yritysvastuutietoa tuotetaan yrityksissä paljon. Vastuullisuutta käsittelevä raportointi sekä viestintä internetin välityksellä ovat vallitsevia tapoja välittää vastuutietoa sidosryhmille. Tietoa hyödynnetään kuitenkin sidosryhmien keskuudessa varsin vähän. Lue lisää >>

 
 
cast.jpg
Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)
CAST-hankkeessa tutkittiin EU:n energia ja ilmastopaketista ja kotimaan hiilidioksidipäästöihin perustuvasta autoverouudistuksesta käytävää suomalaista keskustelua. Tutkimus etsi vastauksia mm. kysymykseen siitä, miten nämä kaksi politiikkaa vaikuttavat Suomen liikenteen CO2-päästöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Millaisia ekologisia, taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia näistä ohjelmista käydyssä keskustelussa esiintyy. Lue lisää >>
 
 
festos.jpgForesight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies (FESTOS)Tutkimushankkeessa määriteltiin ja identifioitiin uusien ja kehittyvien teknologioiden mahdollisesta väärinkäytöstä nousevia tulevaisuuden uhkakuvia. Tavoitteena oli tunnistaa, arvioida sekä ennaltaehkäistä näiden uhkakuvien toteutumista. Hankkeen rahoitti EU:n 7. puiteohjelma vuosina 2008–2011. Lue lisää >>
 

 

  

Asiasana:
Tagit:
 

​Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU)
kokosi yhteen maakunnan ruokaketjun toimijat, joihin lukeutuvat alkutuotanto, elintarvikkeiden jalostus, kauppa ja ammattikeittiöt. Hanke toteutettiin vuosina 2011–2014

maaseutu-nosto.PNG
Maaseudun tulevaisuutta
on tutkittu keskuksessa
laajasti viime vuosina.
 Tutustu mm. seuraaviin tutkimushankkeisiin:
Maaseudun maankäytön
tulevaisuuskuvat, MAMA
 
(2013–2014), Maaseudun
uudistuminen, MASU

(2011–2014) sekä Nuorten
maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana, NUTTU
 (2013–2014).