in English
 
 
Sosio-kulttuurinen tutkimus ja kehittäminen

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
hybridi-nosto.jpg
 ​Suomen Akatemian vuosina 2011–2013 rahoittamassa Hybridi-
organisaatio
-tutkimusprojektissa tarkasteltiin media-alan työtä
ja median kuluttamista tilanteessa, jossa tuotteen, teknologian,
tuottamisen ja kuluttamisen
suhteiden on koettu olevan
perustuvanlaatuisessa
muutoksessa.