in English
 
 
Energia- ja ympäristötutkimus
Tutkimusten tavoitteena on pyrkiä mallintamaan kehityksessä tapahtuvia muutoksia sekä tunnistamaan tekijöitä, jotka aiheuttavat näitä muutoksia. Muutoksen taustatekijöitä voidaan selvittää esimerkiksi ASA-työkalulla, joka on kehitetty Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. 
 
Teemme yhteistyötä niin julkisen sektorin, yritysten kuin ulkomaisten alan huippututkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmän muodostaa laaja joukko insinöörejä, ekonomisteja sekä yhteiskuntatieteilijöitä.
 

Käynnissä olevat tutkimus-ja kehittämishankkeet:


 

Capacity Building for Renewable Energy Planning in Cuban Higher Education Institutions (CRECE), Erasmus+ Capacity Buiding in Higher Education: 2017–2020

Development of Energy Education in the Mekong Area (DEEM), European Commission: 2016–2020

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE), European Commission: 2015–2018 

European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE), European Commission: 2017–2019

From Failand to Winland (Winland), Strategisen tutkimuksen neuvosto: 2016–2019

Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend), Suomen Akatemia: 2016–2019

Kohti vihreää taloutta vähiten kehittyneissä maissa: Luonnonvarapolitiikan haasteet Kambodzhassa ja Laosissa (GET-LDC), Suomen Akatemia: 2014–2018 

Maalämpöpumppujen asennusmääriä selittävien tekijöiden tarkastelua Suomessa 1980-, 2000- ja 2020-luvuilla (väitöskirjatutkimus) (2014–2017)

Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE), Tekes: 2014–2017

Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt), Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2015–2018

Safeguarding the Saimaa Ringed Seal, Saimaannorppa-LIFE, Euroopan komissio: 2013–2018

Suuri sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa (SÄVÄYS), STEK ry, Sitra ja Turun yliopisto: 2018

Transition to a Resource Efficient and Climate Neutral Electricity System (EL-TRAN), Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2016–2018

TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma: 2016–

Uudet teknologiat luontosuhteen muovaajina, 2017–2019

 

 
 
Asiasana:
Tagit:

​Erikoisosaamisalueitamme:

Ympäristöindikaattorien
kehittäminen

Kestävän kehityksen
 mallintaminen

Energia- ja ilmasto-
tutkimus

Biotalous 

Ympäristöliiketoiminta

Liikenteen, logistiikan ja rakennetun ympäristön tulevaisuus

Kehitysmaatutkimus

 

 Ota yhteyttä:

 

Jarmo Vehmas
HTT, ins., dosentti, aluepäällikkö
Puh. 050 342 3912
jarmo.vehmas(a)utu.fi

 

 Linkit tutkimusryhmien sivustoille:

 
Sustainable Development Futures​ (SDF) Research Group conducts energy and climate research and designs and implements capacity-building in the developing regions of the world.