in English
 
 
Ennakointi ja aluekehittäminen

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja delfoi-prosesseja sekä erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä. Ennakointiprosessimme ovat liittyneet esimerkiksi teknologiaan, osaamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Lisäksi olemme kehittäneet ennakoinnin ja tulevaisuuksien tutkimisen menetelmiä.

Aluekehittämisessä tarkastelemme erityisesti tulevaisuuteen kiinnittyviä strategisia valintoja eri tasoilla (yhteiskunta – alue – yritys/organisaatio).  

Molemmissa kokonaisuuksissa toteutamme sekä akateemisia tutkimushankkeita että tilaustutkimusta. Tutkimusryhmämme on monitieteinen, kokemuspohjaltaan rikas ja yhteistyöverkostoltaan vahva.

Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja:


BASTUÒ – Yrittäjien ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yrityskehittämö: 2015–

Bioeconomy and Justice (BioEcoJust), Academy of Finland: 2017–2020

From Failand to Winland (Winland), Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto: 2016–2019

Kestävä ja luova yhdyskunta: 2008–

Mitigating the Effects of Emergencies in Baltic Sea Region Ports (HAZARD), EU’s Interreg Baltic Sea Region Programme: 2016–2019

Muuttoliikkeiden vuosisata, Suomen Kulttuurirahasto: 2017–2018

Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE), Tekes: 2014–2019 

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 – Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi, Hämeenlinnan kaupunki ja Alli Paasikivi säätiö: 2015–2017

Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO), Maa- ja metsätalousministeriö: 2018–2019

Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS), Pirkanmaan ELY-keskus & Euroopan maaseuturahasto: 2017

Radical Innovation Breaktrough Inquirer (RIBRI), Euroopan komissio: 2017–2018

Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana, Tiina ja Antti Herlinin säätiö: 2015–

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset (KOTIETU), maa- ja metsätalousministeriö sekä alan yritykset ja järjestöt: 2018–2021

Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS), Tekes: 2016–2019

Valmistus 4.0 – ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategia (MFG 4.0), Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto: 2018–2020 

Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin muutos ympäristömittauksissa (VERTLAB), Valtioneuvoston kanslia: 2018

VOIMAKAS ‒ elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö: 2015–2017

WISE – Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin, Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto: 2018–2020 

 

 

 Miten media ja maailma muuttuvat? 

 

Professori Sirkka Heinosen esitys ”Miten maailma ja media muuttuvat – menemmekö kohti digitaalista merkitysyhteiskuntaa?” seminaarissa ”Median muuttuva tulevaisuus?” Turun kirjamessuilla 3.10.2014.

 

 

Asiasana:
Tagit:

Erikoisosaamisalueitamme:

Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät

Maaseutu- ja kaupunkitutkimus,
 alueiden kehittäminen

Liikenteen, logistiikan ja rakennetun ympäristön tulevaisuus

Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus

Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus

Innovaatiojärjestelmät,
-ekosysteemit ja -keskittymät

 

 Ota yhteyttä:

 

Ennakointi ja kehittäminen:
Sirkka Heinonen
Erityisasiantuntija, dosentti
sirkka.heinonen(a)utu.fi

Maaseutu ja innovaatiot:
Tuomas Kuhmonen
Tutkimusjohtaja
tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

bastu-nostobanner-200px.jpg

mwilenius-nosot.jpg
Kehityksen kuudes aalto
on täällä.
Tulevaisuuden avain-asioita ovat resurssitehokkuus
ja perinteisen osaamisen
uudenlainen hyödyntäminen,
 sanoo Markku Wilenius.