in English
 
 
Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja

Toimintamme perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja laajaan kumppaniverkostoon. Teemme organisaatio- ja asiakaskohtaisia sekä verkostopohjaisia hankkeita, jotka ovat käytännönläheisiä ja osallistavia. Ne avaavat uusia näkökulmia sekä antavat välineitä erilaisiin kehittämisprosesseihin.

Tyypillisiä kehittämiskohteita ovat ennakointiosaaminen ja ennakointijärjestelmien luominen sekä tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta organisaatioissa.

 

Käynnissä olevia hankkeita


winland-nosto.jpgFrom Failand to Winland (Winland) on monitieteinen yhteistyöhanke, jossa tutkitaan Suomen ruoka-, vesi- ja energiaturvallisuutta. Erityisesti hankkeessa keskitytään selvittämään, miten ruokaan, veteen ja energiaan liittyvät muutospaineet, uhkat ja poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen.

soija.jpg

Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt) -hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka valkuaisomavaraisuus nostetaan 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Haaste edellyttää merkittävää muutosta tuotannossa, tuotteistuksessa, markkinoissa ja kulutuksessa eli koko proteiiniketjussa.
 

eltran-nosto.jpgTransition to a Resource Efficient and Climate Neutral Electricity System (EL-TRAN)
-hankkeen tarkoituksena on kehittää tiekartta (roadmap) Suomen siirtymiselle kohti resurssitehokasta ja ilmastoneutraalia sähköjärjestelmää. 

  

utua-nosto.pngUTUA – Luo itsellesi uusi tulevaisuus
-hankkeen tavoitteina on parantaa Satakunnan alueen työnhakijoiden työmarkkina-asemaa ja auttaa työuran taitekohdissa olevien ihmisten työllistymistä tukemalla heidän oma-aloitteisuutta, luovaa tulevaisuusajattelua ja etsimällä vaihtoehtoisia työllistymisen kanavia.


Yrittäjien ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yrityskehittämö Bastun tavoitteena on kehittää Turun seudulle uudenlaista yritystoimintaa. Seudun kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää kyetä kasvattamaan liiketoimintaa aloilla, joiden markki-nat ovat maailmanlaajuisesti kasvussa.
 

neo-carbon-nosto.jpgNeo-Carbon Energy -projektissa tarkastellaan tuuli- ja aurinkoenergiaan perustuvaa energia-tulevaisuutta Suomessa ja globaalilla tasolla ja ennakoidaan sen aiheuttamia yhteiskunnallisia muutoksia. Yhteistyössä päästöttömän energian-tuotannon kehittämiseksi ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja VTT. 
   

Kaikki käynnissä olevat hankkeet löytyvät vasemman valikon alta teemakohtaisesti.
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:

​Erikoisosaamisalueitamme:

Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät

Tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen
ja visionäärinen johtaminen

Energia- ja ympäristötutkimus

Biotalous

Ruoan tulevaisuus

Kestävä kehitys ja
vastuullinen liiketoiminta

Ympäristöliiketoiminta

Maaseutu- ja kaupunkitutkimus
sekä alueiden kehittäminen

Liikenteen, logistiikan ja rakennetun ympäristön tulevaisuus

Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus

Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus

Kulttuuri, taide ja luova talous

Kulutuskäyttäytyminen

Innovaatiojärjestelmät ja -ekosysteemit sekä
 innovaatiokeskittymät

Tieto- ja viestintäteknologian sekä ubiyhteiskunnan tulevaisuus

Oppimisen, opetuksen, osaamisen ja työn tulevaisuus

Turvallisuusalan tulevaisuus

Kehitysmaatutkimus 

Viestinnän ja median tulevaisuus