in English
 
 
Muita tutkimus- ja kehittämisprojekteja

Tulevaisuustietoisuus
Tulevaisuustietoisuus pulpahtaa esiin monen tulevaisuudentutkijan puheessa, mutta mitä tuo käsite oikeastaan tarkoittaa? Minkälainen on tulevaisuustietoinen ihminen tai organisaatio? Tutkimusta rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Turun yliopisto ja Geneven yliopisto.

Yhteistyö eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa
Tulevaisuusvaliokunta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekivät syksyllä 2011 yhteistyösopimuksen, jonka perusteella keskus mm. tuottaa valiokunnalle tulevaisuus- ja ennakointitietoa.

>> Syksyllä 2017 valiokunnan erityisasiantuntijana on aloittanut erikoistutkija Maria Höyssä.

>> Lue Futuurista 3/2016 Olli Hietasen nimityksestä Tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvokseksi. Samalla Sari Söderlund valittiin edustamaan keskusta valiokunnan erityisasiantuntijana.

>> Lue Futuurista 2/2015 Olli Hietasen kirjoittama artikkeli valiokunnan kanssa tehdystä yhteistyöstä vaalikaudella 2011–2014. 
  

Millennium-projektin Helsinki-noodi
Globaalin Millennium-projektin tarkoituksena on käynnistää tulevaisuuden tutkimusta, päivittää ja kehittää tietojamme maailman tulevaisuudesta ja saattaa tätä tietoa tiedotusvälineiden kautta julkishallinnon päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian yhteydessä toimii Millennium-projektin Helsinki-noodi. Helsinki-noodi perustettiin syyskuussa 2001 TVA:n, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sekä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran yhteisellä päätöksellä. Euroopan noodit ovat organisoituneet keskenään Foresight Europe Network (FEN) -verkostoksi.

 

Katso Helsinki-noodin esittelyvideo:

 

 
Asiasana:
Tagit:

​Erikoisosaamisalueitamme:

Tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen
 ja visionäärinen johtaminen

Hyvinvointipalveluiden tulevaisuus

Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus

Kulttuuri, taide ja luova talous

Innovaatiojärjestelmät, -
ekosysteemit ja -keskittymät

Tieto- ja viestintäteknologian sekä ubiyhteiskunnan tulevaisuus

Viestinnän ja median tulevaisuus

Turvallisuusalan tulevaisuus