in English
 
 
Safeguarding the Saimaa Ringed Seal, Saimaannorppa-LIFE

Saimaannorppa-LIFE on viisivuotinen EU-hanke, jonka avulla edistetään saimaannorpan suojelua monipuolisten toimenpiteiden, tutkimuksen ja tiedonvälityksen keinoin. Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen ja yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Vastuu saimaannorpan suojelusta on yksinomaan Suomella. Aktiivinen suojelu varmistaa saimaannorpan säilymisen tulevaisuudessa. Suojelemalla saimaannorppaa vaalitaan myös Saimaan järviluontoa ja sen uhanalaisia lajeja.

Hankkeessa ovat Turun yliopiston lisäksi mukana Metsähallituksen luontopalvelut, Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.

Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Biologian laitoksen yhteinen tutkimusprojekti “Pre and post- project attitudes for Saimaa seal conservation at the regional and the national levels”, jonka tarkoituksena on selvittää sidosryhmien haastattelu- ja media-aineiston pohjalta saimaannorpan suojeluun liittyvän asenneilmapiirin kehittymistä, nykytilaa ja viisivuotisen hankkeen vaikutuksia asenneilmapiiriin. Projektin alkuvaiheen asenneilmapiiriä selvittävä raportti valmistui toukokuussa 2014 ja loppuraportti joulukuussa 2018.

Tutkijoina hankkeessa toimivat FT Minttu Jaakkola Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, dosentti Timo Vuorisalo Turun yliopiston Biologian laitokselta ja KTT Salla Laasonen Turun kauppakorkeakoulusta.


 
21.12.2018:

Projektin  loppuraportti on valmistunut. Raportissa selvitetään saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitystä vuosina 2013-2018 ja Saimaannorppa LIFE -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen. Lue lisää:

Jaakkola, Minttumaaria - Laasonen, Salla & Vuorisalo, Timo (2019)

Saimaannorpan suojeluun liittyvien asenteiden kehitys vuosina 2013-2018 ja Saimaannorppa LIFE -hankkeen vaikutukset asenneilmapiirin muutokseen.

Tutu e-julkaisuja 1/2019, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 44 s.

24.9.2018:

Norppakanta kasvoi viidenneksen LIFE-hankkeen viitenä vuonna — ”Kyllä odotukset jopa ylittyivät monelta osin”

Projektipäällikkö Raisa Tiilikainen Metsähallituksesta sanoo, että juuri nyt saimaannorpan elämä näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan. Itä-Savo, 24.9.2018.

 

saimaannorppalife-laymans-report.png27.9.2018:

Saimaannorppa-LIFE- hankkeen loppuraportti julkaistiin syyskuussa 2018 ja on luettavissa Metsähallituksen verkkosivuilla.

Saimaannorppa-LIFE: Yhteisin voimin saimaannorpan apuna. Layman's report.

Layman’s report -esite kertoo, mitä Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa tehtiin ja miten viisivuotisen hankkeen yhteiset ponnistelut vaikuttivat uhanalaisen saimaannorpan elämään ja elinolosuhteisiin. Hankkeen toimenpiteitä esitellään kytkien ne osaksi saimaannorpan elämän vuodenkiertoa. Saimaannorpan näkövinkkelistä toimintaa tarkastelee Terttu, Haukivedellä vuonna 2008 syntynyt norppanaaras.

 

3.6.2014:
Projektin ensimmäinen raportti ”Development and present status of the attitudes and atmosphere for Saimaa ringed seal conservation” on valmistunut. Raportissa selvitetään saimaannorppaan ja sen suojeluun liittyvän asenneilmapiirin historiallista kehitystä sekä nykytilaa. Lue lisää:

Raportin suomenkielinen tiivistelmä

Raportti

Turun yliopiston tiedote 5.6.2014

 

logot eu ja natura_www.jpg
https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/eTutu_1-2019.pdf​
Asiasana:
Tagit:
​Laajalla yhteistyöllä ja
osaamisella on oleellinen
merkitys saimaannorpan
suojelussa. Norpan suojelu
vaatii julkisten toimijoiden
 kuin järjestöjenkin panostusta
sekä paikallisten asukkaiden
 ja mökkiläisten tuen.
 

 Lisätietoja:

 

Turun yliopiston tutkimusprojektin vastuulliset johtajat:

Minttu Jaakkola
minttu.jaakkola(a)nessling.fi    
Puh. 040 169 6325​

Timo Vuorisalo
Yliopistonlehtori, dosentti
Biologian laitos
timo.vuorisalo(a)utu.fi
Puh. 02 333 5792

 

saimaa-seal-life.jpg