in English
 
 
Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen ja koulutuksen edistäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda koko perunatoimialalle yhteinen päämäärä perunan kuluttajalaadun jatkuvaksi parantamiseksi, tarjonnan selkeyttämiseksi ja tuotannon paremmaksi vastaavuudeksi laatukysynnän kanssa. Tämä toteutetaan kokoamalla yhteen olemassa oleva ja uusi perunatietämys helposti saavutettavaksi rakentamalla interaktiivinen tiedonkulkuverkosto peruna-alan eri toimijoiden kesken. Tämä mahdollistaa myös tutkimus- ja kehitystarpeiden nopean tunnistamisen sekä monialaisen yhteistyön syntymisen.

Hankkeen toteuttaa Peruna-alan yhteistyöryhmä (PAYR), johon kuuluu useita peruna-alan toimijoita perunaketjusta. Hankkeen toteutus koostuu useista toisiaan täydentävistä työpaketeista, joista vastaavat Perunantutkimuslaitos, Pro Agria, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopisto, Kaffeli ry ja Klåvus Group Oy Ab. 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen  työpaketin tavoitteena on perunan kilpailukyvyn edistäminen ja lisäarvon kasvattaminen tulevaisuuden ennakoinnin menetelmin tulevaisuustyöpajoissa. Työpajoissa etsitään uusia tuoteideoita, keinoja tai tulevaisuuden palveluja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi. Työpaketissa järjestetään kaksi tulevaisuustyöpajaa perunaketjun toimijoille. Työpajoihin kutsutaan osallistujia alkutuotannosta, jalostuksesta, tukusta ja vähittäiskaupasta, julkisesta ruokapalvelusta, oppilaitoksista ja kotitalous- ja kuluttajajärjestöistä.

Hanke toteutetaan vuosien 2016–2017 aikana ja sen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuviraston valtionavustusvaroista ruokaketjun toiminnan edistämiseen peruna-alalla.

 

mmmfi_suomi.jpgAsiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Riikka Saarimaa
Leena Jokinen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus