in English
 
 
People-Powered Future of Food

Hankkeessa selvitetään ja luodaan ymmärrystä nykyisistä ruoan personointiin liittyvistä ratkaisuista ja markkinatilanteesta sekä selvitetään kuluttajien tulevaisuuden tarpeita, toiveita, pelkoja ja kulutustapoja – hahmotellaan uusia personointikonsepteja ja niille liiketoimintamalleja.

Projektin akateemisena tavoitteena on tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmien kehittäminen. Tulevaisuudentutkimuksessa on tarve kehittää kuluttajatutkimusta perinteisemmän asiantuntijatutkimuksen rinnalla. Projektissa yhdistyvät sekä kuluttajatutkimuksen että tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat.  Kartoitamme toisaalta ruoan kulutuksen trendejä ja muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä, ja toisaalta pyrimme ennakoinnin näkökulmasta myös kehittämään ratkaisuja, jotka vastavat muuttuvan kuluttajuuden haasteisiin.

Tutkimustuloksia sovelletaan käytäntöön hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa: Invenire Market Intelligence Oy, Bullerobong Oy Ab, Oy Design Studio Muotohiomo Ab ja Nemesys Ltd Oy Ab. Yritysyhteistyön avulla pääsemme soveltamaan tulevaisuudentutkimusta ruoan personointiin kytkeytyvien ratkaisujen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. 

Hankkeen rahoittaa Innovaatiorahoituskeskus Tekes, ohjelmasta "Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus 20172018".

 

 

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Riikka Saarimaa
Leena Jokinen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus