in English
 
 
Ruoan ja kulutuksen tulevaisuus

Tutkimuskohteena ovat laajemmat toimintaympäristöjen muutokset esimerkiksi ruokajärjestelmissä sekä ihmisten kokemukset arjen ja elämäntapojen muutoksista ja tulevaisuuksista. Kiinnostuksen kohteena ovat myös kuluttamisen ja tuotannon väliset suhteet ja muuttuvat käytänteet.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ja toteutamme  räätälöityjä ennakointipalveluja tulevaisuuksien hahmottamiseen. Ota yhteyttä kun tarvitset apua ruoan, kulutuksen ja arjen tulevaisuuden ennakointiin.

 

Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja: 


Native Crops for Innovative and Sustainable Food Futures in Peru and Colombia (HEI-ICI PECOLO) on kapasiteetinvahvistus- ja mobiliteettihanke, jossa kehitetään innovaatioympäristöjä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttäen, ja selvitetään yhdessä yliopistojen, ministeriöiden, yritysten ja muiden elintarvikealan organisaatioiden kanssa, miten Andien alkuperäislajikkeita voitaisiin hyödyntää innovatiivisesti ja kestävästi. Kumppaniyliopistoille järjestetään menetelmäkoulutusta ja innovaatioympäristöjä kehitetään ennakoinnin avulla. Rahoitus: Ulkoasiainministeriö: 2017–2019.

Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt) -hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka Suomen valkuaisomavaraisuus nostetaan 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa heti hankkeen alussa tutkimuskokonaisuuden, jossa jäsennetään vaihtoehtoisia tapoja  omavaraisuustavoitteen saavuttamiseksi. Rahoitus: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2015–2018.

People-Powered Future of Food -projektin tavoitteena on ruoan personointiin liittyen vauhdittaa muutosta elintarviketuotannon ketjussa niin, että kuluttajien ja tuottajien vaikutusmahdollisuudet paranevat ja läpinäkyvyys lisääntyy. Hankkeessa selvitetään ja luodaan ymmärrystä nykyisistä ruoan personointiin liittyvistä ratkaisuista ja markkinatilanteesta sekä selvitetään kuluttajien tulevaisuuden tarpeita, toiveita, pelkoja ja kulutustapoja – hahmotellaan uusia personointikonsepteja ja niille liiketoimintamalleja. Rahoitus: Tekes: 2017–2018.

Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen ja koulutuksen edistäminen -hankkeen tavoitteena on perunan kilpailukyvyn edistäminen ja lisäarvon kasvattaminen asiakaslähtöisillä ja ennakoivilla menetelmillä sekä tuomalla uusia keinoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi. Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö: 2016–2017.

Tulevaisuuden elintarvikkeet – kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot  -hankkeen tavoitteena on Pielisen Karjalan ja Joensuun alueella toimivien elintarvikealan yritysten ja toimialan kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Rahoitus: Pohjois-Karjalan Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: 2016–2017.

Siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon: esteet ja mahdollisuudet (SWIP)
-hanke selvittää kuluttajien ruokavalintoihin yhdistämiä merkityksiä ja erityisesti heidän kokemia esteitä lihankulutuksen vähentämiselle sekä kasvispainotteisen ruokavalion omaksumiselle. Rahoitus: Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Turun yliopistosäätiö vuosina 2013–2018. 

 

Aiemmin toteutettua:


Syödään leväpullia pimeässä – Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmet-annoksen lounasaikana toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet täysin keinotekoisilla valmisteilla?

Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030) -hanke toteutettiin vuosina 2006–2008 eri toimijoiden yhteistyönä. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun ja elintarvikeyritysten rahoittaman hankkeen toteuttivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus sekä MTT ja Finpro. Syödään leväpullia pimeässä on hankkeen loppuraportti.

Kirveennummi, Anna – Saarimaa, Riikka & Mäkelä, Johanna (2008) Syödään leväpullia pimeässä. Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISBN 978-951-564-553-1.
 

Mitä iloa on lähiruoasta?

fore-food-kansi.jpgTulevaisuuden tutkimuskeskuksen ruokatutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana MTT:n koordinoimassa FOREFOOD-hankkeessa, jonka rahoittivat maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelma ja tutkimuskonsortio. Hankkeessa perehdyttiin erilaisiin tarjontakonsepteihin, kuten verkkokauppoihin, lähiruoka-autoihin ja ruokapiireihin, joilla pyritään parantamaan lähiruoan saatavuutta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

 

Lähiruokayrittäjän työkirja antaa eväitä yrittäjyyteen

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana kirjoittamassa Lähiruokayrittäjän työkirjaa, joka tarjoaa sparrausta aloittavalle yrittäjälle ja vinkkejä konkarille. Innostava ja käytännönläheinen kirja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon
kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueet. Lähiruoka on nosteessa. Kuluttajien mielikuvissa se yhdistyy paikallisuuteen, pienimuotoisuuteen ja jäljitettävyyteen. Lähiruokaan kohdistuu myös kosolti odotuksia. Monet pienet tai keskisuuret lähiruokayrittäjät tai sellaisiksi aikovat kaipaavat tukea uuden, kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen.
Heikkilä, Lotta (toim.) (2014) Lähiruokayrittäjän työkirja. Uuden liiketoiminnan kehittäminen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Vain sähköisenä julkaistavan työkirjan voi ladata osoitteesta: www.mtt.fi/lahiruokatyokirja

 

Asiasana:
Tagit:

​Erikoisosaamisalueitamme:

Ruoankulutuksen trendit

Ruoan ja syömisen
 tulevaisuuskuvat

Lähiruoan ja -palveluiden
 tulevaisuus

Syömisen ja terveys-
käyttäytymisen tulevaisuus

 

 Ota yhteyttä:

 

Riikka Saarimaa
FM, projektipäällikkö

Puh. 050 304 2772
riikka.saarimaa(a)utu.fi

   

kun-ruoka-mullisti-maailman-flickr-kuvitus-480.jpg
Kun ruoka mullisti maailman.
Miten ruokahifistely ja dieetti-
shoppailu mahtuvat samaan maailmaan nälän aiheuttamien konfliktien kanssa?