in English
 
 
Ruoan ja kulutuksen tulevaisuus

Tutkimuskohteena ovat laajemmat toimintaympäristöjen muutokset esimerkiksi ruokajärjestelmissä sekä ihmisten kokemukset arjen ja elämäntapojen muutoksista ja tulevaisuuksista. Kiinnostuksen kohteena ovat myös kuluttamisen ja tuotannon väliset suhteet ja muuttuvat käytänteet.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ja toteutamme  räätälöityjä ennakointipalveluja tulevaisuuksien hahmottamiseen. Ota yhteyttä kun tarvitset apua ruoan, kulutuksen ja arjen tulevaisuuden ennakointiin.

 

Käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämisprojekteja: 


Native Crops for Innovative and Sustainable Food Futures in Peru and Colombia (HEI-ICI PECOLO). The objective of the HEI-ICI PECOLO project is to support the HEIs in partner countries to develop skills and knowledge in sustainable, innovative and profitable value chains of the Andean native food plant crops. A network of non-academic partners covering organisations in the food and agricultural sector will be involved in the project. The HEIs will have the tools and knowledge to develop local innovation environments, and to conduct quality research and education on sustainable production and supply chains of nutritious native food crops that meet the development needs of the society. Funding: Finnish Ministry for Foreign Affairs: 2017–2019 Finnish Ministry for Foreign Affairs: 2017–2019

Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt) -hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka Suomen valkuaisomavaraisuus nostetaan 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa heti hankkeen alussa tutkimuskokonaisuuden, jossa jäsennetään vaihtoehtoisia tapoja  omavaraisuustavoitteen saavuttamiseksi. Rahoitus: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto: 2015–2018.

Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen ja koulutuksen edistäminen -hankkeen tavoitteena on perunan kilpailukyvyn edistäminen ja lisäarvon kasvattaminen asiakaslähtöisillä ja ennakoivilla menetelmillä sekä tuomalla uusia keinoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi. Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö: 2016–2017.

Tulevaisuuden elintarvikkeet – kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot  -hankkeen tavoitteena on Pielisen Karjalan ja Joensuun alueella toimivien elintarvikealan yritysten ja toimialan kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Rahoitus: Pohjois-Karjalan Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: 2016–2017.

Siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon: esteet ja mahdollisuudet (SWIP)
-hanke selvittää kuluttajien ruokavalintoihin yhdistämiä merkityksiä ja erityisesti heidän kokemia esteitä lihankulutuksen vähentämiselle sekä kasvispainotteisen ruokavalion omaksumiselle. Rahoitus: Maj ja Tor Nesslingin säätiö: 2013–2016.

Viljelijän arvot ja tietopohja typen kiertokulkua ohjaamassa -hanke tutkii viljelijöiden arvojen ja tietopohjan roolia typen kiertokulussa. Typpi on välttämätöntä sekä kasvien että eläinten kasvulle. Typpeä on ilmakehässä riittämiin, mutta jotta se olisi eliöiden hyödynnettävissä, sen täytyy päätyä ns. reaktiiviseksi typeksi maaperään. Typen kierron ongelmat muodostavat tällä hetkellä yhden merkittävimmistä uhista planeettamme ekosysteemien tasapainolle. Ongelmien lievittämiseksi tarvitaan tietoa luonnon prosesseista, mutta myös tietoa siitä, miten ihmistoiminta suhteutuu näihin luonnon prosesseihin. Rahoitus: Maj ja Tor Nesslingin Säätiö: 2016–2017.

 

Aiemmin toteutettua:


Syödään leväpullia pimeässä – Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmet-annoksen lounasaikana toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet täysin keinotekoisilla valmisteilla?

Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030) -hanke toteutettiin vuosina 2006–2008 eri toimijoiden yhteistyönä. Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun ja elintarvikeyritysten rahoittaman hankkeen toteuttivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus sekä MTT ja Finpro. Syödään leväpullia pimeässä on hankkeen loppuraportti.

Kirveennummi, Anna – Saarimaa, Riikka & Mäkelä, Johanna (2008) Syödään leväpullia pimeässä. Tähtikartastoja suomalaisten ruoan kulutukseen vuonna 2030. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISBN 978-951-564-553-1.
 

Mitä iloa on lähiruoasta?

fore-food-kansi.jpgTulevaisuuden tutkimuskeskuksen ruokatutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana MTT:n koordinoimassa FOREFOOD-hankkeessa, jonka rahoittivat maa- ja metsätalousministeriön Lähiruokaohjelma ja tutkimuskonsortio. Hankkeessa perehdyttiin erilaisiin tarjontakonsepteihin, kuten verkkokauppoihin, lähiruoka-autoihin ja ruokapiireihin, joilla pyritään parantamaan lähiruoan saatavuutta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

 

Lähiruokayrittäjän työkirja antaa eväitä yrittäjyyteen

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat Anna Kirveennummi, Katariina Heikkilä ja Johanna Mantere ovat olleet mukana kirjoittamassa Lähiruokayrittäjän työkirjaa, joka tarjoaa sparrausta aloittavalle yrittäjälle ja vinkkejä konkarille. Innostava ja käytännönläheinen kirja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon
kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueet. Lähiruoka on nosteessa. Kuluttajien mielikuvissa se yhdistyy paikallisuuteen, pienimuotoisuuteen ja jäljitettävyyteen. Lähiruokaan kohdistuu myös kosolti odotuksia. Monet pienet tai keskisuuret lähiruokayrittäjät tai sellaisiksi aikovat kaipaavat tukea uuden, kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen.
Heikkilä, Lotta (toim.) (2014) Lähiruokayrittäjän työkirja. Uuden liiketoiminnan kehittäminen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Vain sähköisenä julkaistavan työkirjan voi ladata osoitteesta: www.mtt.fi/lahiruokatyokirja

 

Asiasana:
Tagit:

​Erikoisosaamisalueitamme:

Ruoankulutuksen trendit

Ruoan ja syömisen
 tulevaisuuskuvat

Lähiruoan ja -palveluiden
 tulevaisuus

Syömisen ja terveys-
käyttäytymisen tulevaisuus

 

 Ota yhteyttä:

 

Riikka Saarimaa
FM, projektipäällikkö

Puh. (02) 333 9615
riikka.saarimaa(a)utu.fi

   

kun-ruoka-mullisti-maailman-flickr-kuvitus-480.jpg
Kun ruoka mullisti maailman.
Miten ruokahifistely ja dieetti-
shoppailu mahtuvat samaan maailmaan nälän aiheuttamien konfliktien kanssa?