in English
 
 
​Suuri sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa (SÄVÄYS)

Suuri sähköistyminen vertaisyhteiskunnassa -hankkeessa esitellään yleistajuisesti uusiutuvan energian, etenkin aurinko- ja tuulienergian esiinmarssia. Hankkeessa avataan ikkuna tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa energiantuotanto on päästötöntä ja energiajärjestelmä lähes kokonaan sähköistetty.

Tällaisessa energiajärjestelmässä kansalaisista tulee energiantuottajia. Energiajärjestelmän murros edistää niin kutsuttua vertaisyhteiskuntaa  tulevaisuuden mahdollista yhteiskuntaa, jossa kansalaiset itseorganisoituvat omaehtoisiksi, perinteisten organisaatioiden ulkopuolisiksi ryhmiksi ja verkostoiksi.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pienen mittakaavan räätälöityä teollista tuotantoa 3D-tulostimien ja aurinkoenergian avulla. Vertaisyhteiskunnassa kansalaiset itseorganisoituvat ja vaikuttavat uusissa ryhmissä ja verkostoissa, missä he jakavat tietoa ja taitoja. Vertaistuotanto luo uutta taloudellista toimintaa, jossa palveluita tuotetaan ja käytetään erilaisten tarpeiden mukaan sekä tietoja ja taitoja vaihdetaan avoimesti. Näin kansalaiset voivat osallistua myös uusien energia-alan tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseen. Tämän tiedeviestintähankkeen perusaineisto on kerätty Tekes-rahoitteisen Neo-Carbon Energy -tutkimusprojektin (2014–2017) aikana.

Hankkeella on kolme lopputuotosta, joille on yhteistä tulevaisuusnäkökulman ja -tietoisuuden vahvistaminen:

  1. Interaktiivisessa suomenkielisessä tiedekirjassa nostetaan esiin tutkimuksen keskeiset ja kiinnostavimmat löydökset puhuttelevasti ja yleistajuisesti tiiviissä muodossa
  2. Hankkeen yhteiskunnallisen vuorovaikutustyön pohjalta annetaan impulsseja sähköalan murrokseen sekä hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseen
  3. Hankkeessa tuotetaan tulevaisuusorientoitunutta oppimateriaalia lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolle.

Hanketta rahoittavat STEK ry, Sitra ja Turun yliopisto.


Kiinnostuitko hankkeesta? Kysy meiltä lisää!

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Sirkka Heinonen
Joni Karjalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hanke-esite (pdf)
In English (pdf)

 

STEK_logo_web.png

​Katso sähköiseen
tulevaisuuteen!
https://urly.fi/WDs

 

 

 Projektin julkaisuja:

 

​Karjalainen, Joni – Heinonen, Sirkka – Balcom Raleigh, Nicolas – Salminen, Hazel & Shaw, Morgan  (2018) New Great Electrification as Cultural Transformation for Post-Oil Era – Everybody on Board! NEO-CARBON ENERGY WP1 Working Paper 1/2018, 49 p