in English
 
 
Siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon: esteet ja mahdollisuudet (SWIP)

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää kuluttajien ruokavalintoihin yhdistämiä merkityksiä ja erityisesti heidän kokemia esteitä lihankulutuksen vähentämiselle sekä kasvispainotteisen ruokavalion omaksumiselle. Lisäksi hankkeessa selvitetään kuluttajien tietoisuutta lihankulutuksen ja -tuotannon ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tämä tietoisuus voidaan nähdä yhtenä keskeisenä kestävän ruokavaliomuutoksen lähtökohtana, mutta ruokavalintoja tarkasteltaessa on otettava huomioon myös muut kulutusta ohjaavat tekijät ja merkitykset. Hankkeessa selvitetään myös kuluttajuuden rakentumista vastuu- ja vaikutusmahdollisuuksien näkökulmista ruokajärjestelmän kontekstissa.

Tutkimushanke tuottaa tietoa siitä, minkälaisia kuluttajaryhmittymiä mainittujen este- ja tietoisuuskokemusten suhteen muodostuu. Tämän lisäksi hanke syventää ymmärrystä liha- ja kasvisruokien valinnasta ja käytöstä sekä kuluttajan roolista osana ruokajärjestelmää. Näin kyetään hahmottamaan tarkemmin niitä painopistealoja, jotka vaikuttavat eri kuluttajien tekemiin ruokavaliovalintoihin. Menetelmällisesti tutkimushanke yhdistelee määrällistä kysely- ja laadullista haastatteluaineistoa.

Hanketta rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Turun yliopistosäätiö vuosina 2013–2018. Hanke kuuluu FIDEA-tutkimusryhmän toimintaan.

 


 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Pasi Pohjolainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

fidea-nosto.jpg