in English
 
 
Juha Kaskinen

Johtaja
VTT

juha.kaskinen(a)utu.fi
Puh. 040 5439 645 

 

 

Keskeisimmät asiantuntijuusalueet:

 • Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi
 • Alueellinen kehittäminen
 • Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Viimeisimmät esitelmät ja luennot:

 • Varsinais-Suomessa tehdään resurssiviisasta tulevaisuutta? Varsinais-Suomen tulevaisuus NYT -tapahtuma, 18.9.2014
 • Futures at the National Level: the Finnish Example. First International Strategic Foresight Analysis of Ecuador, 22-23 July 2014.
 • Koulutuksen, oppimisen ja sivistyksen tulevaisuuksista. Kansalaisopistojen liiton liittokokousseminaari Turussa, 5.6.2014
 • Minne menet  Salo ja Varsinais-Suomi? – Miltä Salon kaupunki näyttää vuonna 2021? Minne menet Salo -tilaisuus, 5.6.2014. ELY-keskus ja Salon kaupunki.
 • Presentation on FFRC activities to STEPI personnel on 9 May 2014, Seoul. Science and Policy Research Institute, Seoul, Korea.
 • Presentation “Foresight in Finland” in Korea Development Institute KDI, Seoul on 13 May 2014. 
 • Presentation “Foresight in practice – History, concepts and main characteristics” on 16 May 2014 in Science and Policy Research Institute, Seoul, Korea.
 • Presentation “Methods of futures studies and foresight” on 23 May 2014 in Science and Policy Research Institute, Seoul, Korea.
 • Presentation “Futures studies and foresight. Short introduction” on 23 May 2014 in KAIST in Daejeon, Korea.
 • Presentation “Futures Studies and foresight in practise” on 29 May 2014 in Science and Policy Research Institute, Seoul, Korea.
 • Alumnien urailta: Tulevaisuuden työelämä ja osaamistarpeet. Turun yliopisto, 9.4.2014.
 • Johdantoa tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin. LUT EMBA-koulutuspäivä, 31.1.2014.
 • Foresight in Finland. ERA.Net RUS Foresight Workshop Impact assessment of foresight exercises in the EU and Russia. Moscow, 30 January 2014
  Future of Europe – the pensioner or reborn child of global world? EANS WINTER SUMMIT 2014 on 23 January 2014. Oslo, Norway.

Viimeisimmät julkaisut:

 • Kinnunen, Venla, Hermunen, Tuula, Lauttamäki, Ville & Kaskinen, Juha (2008) FUTURREG. Satakunta nyt ja vuonna 2035. TUTU-eJulkaisuja 4/2008, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 35 s.
 • Kaskinen Juha ja Mickelsson Rauli (2009) Globaalipolitiikan uudet muodot ja puolueet. Teoksessa Rauli Mickelsson (toim.) Puolueiden tulevaisuus. Oikeusministeriön julkaisuja 2009:6. Edita Prima Oy, Helsinki.
 • Kaskinen, Juha & Saarimaa, Riikka (eds.) (2009) Culture as Innovation. The Search for Creative Power in Economies and Societies. Proceedings of the Conference "Culture as Innovation", 6?8 June 2007, Turku, Finland. FFRC eBooks 5/2009, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, 115 p. ISBN 978-951-564-969-0.
 • Kaskinen, Juha (2008) Ympäristösosiologian ja monitieteisen tulevaisuudentutkimuksen rajapinnat. Teoksessa Timo P. Karjalainen, Pentti Luoma ja Kalle Reinikainen (toim.): Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Flows and Networks of Environmental Sociology.  Oulun yliopisto, Thule Instituutti. Yliopistopaino. Oulu. 2008.
 • Kaskinen Juha & Riikka Saarimaa (toim.) (2007) Teemanumero: Changing Foresight Practices in Regional Development ? Global Pressures and Regional Possibilities. Futura 2/2007 Tulevaisuuden tutkimuksen seura (26).

 

Asiasana:
Tagit: