Puheen ja kielen tutkimus 5 v. iässä

Puheen ja kielen tutkimuksessa lapsi tekee puheen tuottamista ja ymmärtämistä mittaavia tehtäviä. Vanhempi vastaa kysymyksiin, jotka koskevat lapsen kehitystä sekä puheen ja kielen taitoja. Lisäksi lapsen kuulo seulotaan. Käynti kestää 1-2 tuntia. Perhe saa tietoa lapsen puheen ja kielen taidoista verrattuna ikätasoiseen suoriutumiseen. Osallistuvien perheiden tulee olla suomenkielisiä. Tutkimuskäynnit toteuttavat Turun yliopiston puheterapeuttiopiskelijat yliopisto-opettajien ohjauksessa.

 

 Lisätietoa tutkimuksesta

Asiasana:
Tagit: