Aivokuvantaminen
MRI-osatutkimus

Osa perheistä kutsutaan MRI-tutkimukseen eli aivojen magneettikuvaukseen, joka tehdään vauvoille 2-5 viikon kuluttua lasketusta ajasta. Tässä osatutkimuksessa keskitytään aivojen rakenteellisen kehityksen selvittämiseen, erityisesti valkean aineen kehittymiseen ja yhtenäistymiseen sekä harmaan aineen tärkeiden rakenteiden kuten mantelitumakkeen ja aivoturson tilavuuksiin. Myös aivojen kokonaistilavuus, kuorikerroksen paksuus ja poimuttumisaste määritetään. Kokenut radiologi tarkistaa kaikki kuvat, ja perheet saavat tutkimuksesta muistoksi kuvan lapsen aivoista.

mrivauva.jpg


Lähi-infrapunaspektroskopia (Near infrared spectroscopy, NIRS)

NIRS on uusi, turvallinen aivotutkimusmenetelmä, joka soveltuu hyvin pikkulasten aivojen tutkimukseen. Menetelmä perustuu veren hemoglobiinipitoisuuden ja happipitoisuuden mittaukseen aivojen toimintaa aktivoivan herätteen aikana. Mittausten perusteella saamme tietoa siitä, mitkä osat aivoissa ovat aktiivisia ja miten aivot reagoivat ärsykkeisiin esim. erilaisiin ääniin tai kosketukseen. Mittauksessa anturi lähettää heikkoa valoa aivoihin. Valon aallonpituus on lähi-infrapuna-alueella. Osa valosta palaa ihon läpi takaisin anturille ja voidaan mitata.

Tutkimme erillisessä tutkimuksessa aivojen rakenteen kehittymistä eri-ikäisillä vauvoilla käyttäen magneettikuvausta. Tämä tutkimus tukee NIRS-tutkimusta.

NIRS-tutkimuksen tavoitteet
1.    Pyrimme selvittämään, miten pienten vauvojen aivot reagoivat tunteelliseen puheääneen tai kosketukseen.
2.    Vertaamme tuloksia muiden aivotutkimusmenetelmien (mm. magneettikuvantamisen) avulla saatuihin tuloksiin sekä eri ikäryhmien välillä

Tutkimuksen hyödyt
1.    Tutkimus lisää tietoa vauvan aivojen kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä (esim. raskaudenaikaiset olosuhteet).
2.    Tutkimuksen tulokset voidaan yhdistää muiden tutkimusten tulosten kanssa esim. stressireaktiot ja aivojen kuvantamismenetelmät.

Tämän osion tutkija on Ilkka Nissilä (ilkka.nissila@aalto.fi).

NIRS.png


Lisätietoa aivokuvantaminen-osatutkimuksesta

Asiasana:
Tagit: