Aivokuvantaminen


MRI-osatutkimus

Osa perheistä kutsutaan MRI-tutkimukseen eli aivojen magneettikuvaukseen. Magneettikuvausta pidetään täysin turvallisena myös lapsille. FinnBrainin kuvauksissa käytämme tunnetuimpia ja yleisimmin käytettyjä tekniikoita. Tässä osatutkimuksessa keskitytään aivojen rakenteellisten ja toiminnallisten ominaisuuksien yhteyksiin lapsen kehitykseen. Kokenut radiologi tarkistaa kaikki kuvat, ja perheet saavat tutkimuksesta muistoksi kuvan lapsen aivoista. Magneettikuvaus toteutetaan eri tavoilla aina ikävaihe huomioiden ja yhteistyössä perheiden kanssa.

Leikki-ikäisiä lapsia (4-8v) kutsutaan osallistumaan maksimissaan kolmelle kuvantamiskäynnille. Jokainen käynti suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja lapsentahtisesti tiiviissä yhteistyössä valveilla olevan lapsen ja hänen perheensä kanssa leikkien, harjoitellen ja videoita katsellen. Viisivuotiaita lapsia kutsutaan kuvantamiskäynnin lisäksi myös kehityspsykologiselle tutkimuskäynnille. Tavoitteena on tässäkin ikäpisteessä selvittää yhtäaikaisesti aivojen rakennetta ja lapsen taitojen kehitystä. Kuvantamistuloksia hyödynnetään myös osatutkimuksessa, jossa selvitetään, onko raskaudenaikaisille lääkityksille altistumisella merkitystä lapsen aivojen kehitykselle.

mrivauva.jpg

EEG-osatutkimus

EEG on pitkään käytetty ja turvallinen toiminnallinen tutkimus. Menetelmä perustuu aivosähkökäyrän mittaamiseen pään iholle kiinnitettyjen elektrodien avulla. Mittausten perusteella saamme tietoa siitä, mitkä osat aivoissa ovat aktiivisia ja miten aivot reagoivat ääniin, kuviin tai tehtäviin.

Aivojen optinen kuvantaminen

Optinen kuvantaminen on uusi, turvallinen aivotutkimusmenetelmä, joka soveltuu hyvin lasten aivojen toiminnalliseen tutkimukseen. Menetelmä perustuu veren hemoglobiinipitoisuuden ja happipitoisuuden mittaukseen aivojen toimintaa aktivoivan herätteen aikana. Mittausten perusteella saamme tietoa siitä, mitkä osat aivoissa ovat aktiivisia ja miten aivot reagoivat ärsykkeisiin esim. erilaisiin ääniin tai kosketukseen. Mittauksessa anturi lähettää heikkoa valoa aivoihin. Valon aallonpituus on lähi-infrapuna-alueella. Osa valosta palaa ihon läpi takaisin anturille ja voidaan mitata.

NIRS.png
Lisätietoa aivokuvantaminen-osatutkimuksesta

Asiasana:
Tagit: