Lasten lääkärikäynnit

Lasten lääkärikäynti 2,5 kuukauden ja 14 kuukauden iässä

Tutkimuskäynnin kulku

Osa perheistä saa kutsun käynnille, jossa lääkäri tutkii lapsen ja ottaa häneltä nenänielunäytteen. Lisäksi tutkimushoitaja ottaa äidiltä ja lapselta verinäytteen sekä lapselta viisi sylkinäytettä. Ensimmäinen sylkinäyte otetaan tutkimuskäynnin alussa ja loput neljä 0, 15, 25 ja 35 minuutin kuluttua muiden näytteenottojen jälkeen. Äiti tuo mukanaan kotona otetun lapsen ulostenäytteen. Tutkimuskäynti kestää noin 1,5 tuntia.


 

Lisätietoa Stressinsäätely -osatutkimuksesta

Lisätietoa lapsen infektioalttiudesta


Video sylkinäytteenotosta


Imetyskäynnit

Imetysosatutkimuksen tutkimuskäynnit ovat 2-3 kk, 6 kk, 12-14 kk, 18 kk, sekä 24 kk iässä. Osa käynneistä tehdään muiden tutkimuskäyntien yhteydessä. Käynneillä annetaan äidinmaitonäyte, josta selvitetään äidinmaidon koostumusta. 

Lisätietoa imetysosatutkimuksesta

 

Vauvan ulostetutkimus

Ulostetutkimuksessa tarkkaillaan vauvan suolistomikrobiston kehittymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä sen vaikutuksia vauvan myöhempään terveyteen. Suolistomikrobiston kehitys on kytköksissä paitsi immuunijärjestelmän ohjelmoitumiseen, myös mahdollisesti aivojen ja stressinsäätelyjärjestelmien kehitykseen. Tutkimuksessa haluamme selvittää, miten erityisesti raskausajan olosuhteet heijastuvat vauvan suolistomikrobistoon syntymän jälkeen, ja edelleen vauvan kehitykseen.

Lisätietoa suolistomikrobiosatutkimuksesta

 

Asiasana:
Tagit: