Aivokuvantaminen
FinnBrain-tutkimuksen erityisenä mielenkiintona on selvittää, miten vanhempien raskaudenaikainen psyykkinen terveys vaikuttaa vauvan aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Aikaisempien tutkimusten perusteella raskauden aikainen psyykkinen oireilu saattaa muovata sikiön stressinsäätelyjärjestelmää ja siten myös syntyvän lapsen syntymän jälkeistä fysiologiaa ja aivojen kehitystä.

Useat käytössä olevat tutkimusmenetelmät täydentävät toisiaan kautta linjan. Tämän ainutlaatuisen yhdistelmän tuoma tieto luo uutta tietoa aivojen kehityksestä ja toiminnasta elämän alkuhetkistä alkaen. Tätä tietoa voidaan mahdollisesti myöhemmin käyttää odottavan perheen ja syntyvän lapsen terveyden parantamiseen ja useiden aikuisiän terveyden osa-alueiden edistämiseen.

Menetelmät
Aivojen rakennetta tutkitaan MRI-menetelmällä, tähän mennessä noin yhden ja kolmen kuukauden iässä. Aivan vastasyntyneillä olemme tutkineet aivojen sähköisiä vasteita tunnepitoisiin ja neutraaleihin äidinkielen kaltaisiin äänteisiin, aivosähkörekisteröintien avulla (EEG). Samoja vasteita mitataan myös tutkimalla aivojen verenkierron muutoksia NIRS-menetelmällä eli lähi-infrapunaspektroskopialla 2 kuukauden, sekä 2 vuoden iässä. Olemme mitanneet myös aivovasteita hellään silitykseen, eli niin sanottuun sosiaaliseen kosketukseen, vastasyntyneillä EEG:llä, ja toiminnallisella MRI-kuvantamisella (fMRI) noin yhden kuukauden iässä.

Tehdyt mittaukset
MRI-tutkimuksessa on tähän mennessä kuvannettu noin 200 vauvaa, EEG-tutkimukseen on osallistunut noin 180 vauvaa ja NIRS-osatutkimukseen noin 40 vauvaa.

Jatkossa teemme toistomittauksia samoille lapsille useassa eri iässä. Kaikkiin näihin tutkimuksiin kutsutaan erikseen vain osa FinnBrain-perheistä, ja tutkimukset ovat tutkittaville haitattomia.

Aktiivisesti projektissa toimivat Turun yliopiston tutkijat

Senioritutkijat

Professori Hasse Karlsson, hasse.karlsson@utu.fi
Professori Riitta Parkkola, riitta.parkkola@tyks.fi
LT Noora Scheinin, nmsche@utu.fi
LT Jetro Tuulari, jetro.tuulari@utu.fi
FT Harri Merisaari
FT Henri Pesonen

Tohtorikoulutettavat

LL Satu Lehtola, sajole@utu.fi
LK Maria Keskinen, mskkes@utu.fi
LK Olli Rajasilta
LK Tuomas Lavonius
LL Ambika Maria

Yhteistyössä ovat mukana myös Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Göteborgin yliopiston ja Montréalissa sijaitsevan McGill-yliopiston tutkijat.
 
Asiasana:
Tagit: