Aivokuvantaminen

Menetelmät
Aivojen rakennetta ja toimintaa tutkitaan MRI-menetelmällä, tähän mennessä noin yhden ja kolmen kuukauden iässä, sekä taaperoille ja tällä hetkellä teemme kuvauksia leikki-iässä 4-6 -vuotiaille. Olemme tutkineet aivojen sähköisiä vasteita tunnepitoisiin ja neutraaleihin ääniin, aivosähkörekisteröintien avulla (EEG) vastasyntyneillä ja tällä hetkellä jatkamme mittauksia kolmevuotiaiden kanssa. Samoja vasteita on tutkittu myös mittaamalla aivojen verenkierron muutoksia optisella kuvantamisella 2 kuukauden, sekä 2 vuoden iässä ja nämä mittaukset jatkuvat mahdollisesti leikki-ikäisillä. Olemme mitanneet myös aivovasteita hellään silitykseen, eli niin sanottuun sosiaaliseen kosketukseen, toiminnallisella MRI-kuvantamisella (fMRI) noin yhden kuukauden iässä ja aivojen optisella kuvantamisella.

Tehdyt mittaukset
MRI-tutkimuksessa on tähän mennessä kuvannettu noin 200 vauvaa. Taaperoikäisten kuvausiltoihin osallistui yhteensä 38 perhettä. Leikki-ikäisten mittaukset ovat parhaillaan meneillään. EEG-tutkimukseen on osallistunut noin 180 vauvaa sekä kolmevuotiaiden mittaukset ovat meneillään. Aivojen optiseen kuvantamiseen on osallistunut noin 40 vauvaa ja 20 kaksivuotiasta.

Jatkossa teemme toistomittauksia samoille lapsille useassa eri iässä. Kaikkiin näihin tutkimuksiin kutsutaan erikseen osa FinnBrain-perheistä. Tutkimukset ovat tutkittaville haitattomia.


Aktiivisesti projektissa toimivat tutkijat

Senioritutkijat

Professori Hasse Karlsson, hasse.karlsson@utu.fi
LT Jetro Tuulari, jetro.tuulari@utu.fi [MRI]
LT Noora Scheinin [MRI]
FT Harri Merisaari [MRI]
FT Henriette Acosta [MRI]
Professori Riitta Parkkola [MRI]
Professori Minna Huotilainen [EEG]
FT Ilkka Nissilä [Optinen kuvantaminen, NIRS]

Turun yliopiston tohtorikoulutettavat

MRI
LL Satu Lehtola, sajole@utu.fi
LL Olli Rajasilta
LL Tuomas Lavonius

MSc Niloofar Hashempour
LK Venla Kumpulainen
LK Elmo Pulli
LK Anni Copeland
LK Eero Silver
LK Jussi Kasurinen

Optinen kuvantaminen, NIRS
LL Ambika Maria

EEG
LK Maria Keskinen
LK Silja Luotonen
Perustutkinto-opiskelijat (opinnäytetyö)
LK Anna Ratilainen
Lääket. yo Kristian Lidauer

Yhteistyössä ovat mukana myös Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Göteborgin yliopiston, Bragan yliopiston ja Montréalissa sijaitsevan McGill-yliopiston tutkijat.

 
Asiasana:
Tagit: