Kehitysneuropsykologinen tutkimus

Kehitysneuropsykologisessa osatutkimuksessa tutkitaan lapsen psykologista kehitystä ja kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on lapsen itsesäätelyn kehittyminen. Tutkimme, kuinka lapsi säätelee ja ylläpitää tarkkaavuuttaan tunnepitoisissa tilanteissa, kuinka lapsen toiminnanohjaus ja itsekontrolli kehittyvät, sekä millainen temperamentti lapsella on. Lisäksi tutkimme vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen laadun yhteyttä itsesäätelytaitojen kehittymiseen. Vanhempia koskevissa tutkimuksissa  selvitetään vanhempien kognitiivista toimintakykyä eli ajattelun, prosessoinnin ja havainnoinnin taitoja. Lisäksi tutkimme  vanhemman kykyä tunnistaa ja tulkita tunteita kasvojen ilmeistä ja vanhemman kykyä arvioida tunnetiloja. Psykologisista tutkimuksista saatua tietoa yhdistetään FinnBrain-tutkimuksen muuhun aineistoon, kuten kyselyihin, aivokuvantamistuloksiin ja erilaisiin näytteisiin.

 

Senioritutkijat:

Dosentti Riikka Korja, riikka.korja@utu.fi

Dosentti Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi


 

Tutkijat

FT, PsM Saara Nolvi, tutkijatohtori, saanol@utu.fi

PsM, perheterapeutti Eeva-Leena Kataja, väitöskirjatutkija, elpelt@utu.fi

PsM, psykoterapeutti Eija Sinervä, väitöskirjatutkija, eisisi@utu.fi

PsM, Eeva Eskola, väitöskirjatutkija, epesko@utu.fi

LL, Paula Mustonen, väitöskirjatutkija, pmmust@utu.fi

PsM, Eeva Holmberg, väitöskirjatutkija, ehholm@utu.fi

PsM, Elisabeth Nordenswan, väitöskirjatutkija, ebnorden@abo.fi

PsM, Hetti Hakanen, väitöskirjatutkija, helaht@utu.fi


Asiasana:
Tagit: